GENEL YATIRIM TEŞVİKLERİ

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

 

DESTEKLER

1. Gümrük vergisi muafiyeti

 • Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

2. Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası

 • Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

3. Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için)

 • Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

** Bu yatırımların 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde ayrıca yatırımcıya, asgari ücret üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Stopajı Desteği sağlanacaktır.

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı aşağıdaki gibi olmalıdır;

 

 • 1’inci ve 2’nci bölgelerde 1.000.000  TL,

 • 3’üncü, 4’üncü, 5 inci ve 6’ncı bölgelerde ise 500.000 TL olması gerekir.

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1.000.000 TL’den, diğer bölgelerde ise 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 • Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.

 • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL’dir

 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 Türk Lirası olması gerekir.

 • Genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10.000.000 Türk Lirasını aşmaması gerekir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE