1507 – KOBİ BAŞLANGIÇ ARGE PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

 

BAŞVURU SÜRECİ: 

Sadece KOBİ ölçeğinde işletmeler başvurabilir.

2020/2. Dönem itibariyle kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilecektir.

Başvuruların Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında proje çağrıları ile açılması öngörülmektedir.

 • Sadece KOBİ ölçeğinde işletmeler başvurabilir.

 • Destek oranı: %75 (Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilmektedir.)

 • Proje Bütçesi: En fazla 600.000 TL

 • Proje Süresi: En fazla 18 ay

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir. Bununla birlikte detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunun proje önerisi ekinde sunulması halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilmektedir.

 • En az 2’si ortaklı olmak üzere bir firma, en fazla 5 adet KOBİ Ar-Ge Projesi yapabilir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer.

Projeler 3 boyutta değerlendirilir:

 • Projenin Ar-Ge niteliği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 • Başvuru sahibinin, projenin içerdiği Ar-Ge alanları ile ilgili teknik altyapısının yeterliliği ve proje planının uygunluğu

 • Proje çıktılarının sağlayacağı ekonomik ve ulusal kazanımlar

 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

Onaylanan projeler her yılın Haziran ve Aralık aylarında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

Onaylanan proje bütçesinin %25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.

Proje bazında en fazla 150.000 TL (yüz elli bin Türk Lirası)’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.

 

Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

 • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne

 • KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

 • Ticaret Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında başvuru yapılabilir.

Çağrı Açılış Tarihi: 01.07.2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 10.08.2020 (Saat 17:00) (Ön kayıt yapılması gerekmektedir.)

Çağrı Kapanış Tarihi: 02.09.2020 (Saat 17:00)

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE