1509 – ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

BAŞVURU SÜRECİ: 

 • Avrupa Birliği Ülkelerinden proje ortakları gerektirir.

 • EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET programları kapsamındaki çağrılara yapılan ve ön onay alan projeler için başvuru yapılabilir.

 • Destek oranı: KOBİ ölçeğinde ise %75, büyük ölçekli ise %60

 • Proje Bütçesi: Uluslararası Destek programında tanımlanır.

 • Proje Süresi: Uluslararası Destek programında tanımlanır.

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir. Bununla birlikte detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunun proje önerisi ekinde sunulması halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer. (Uluslararası Değerlendirmeden geçmiş projeler)

Projeler 3 boyutta değerlendirilir:

 • Projenin ar-ge niteliği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 • Başvuru sahibinin, projenin içerdiği ar-ge alanları ile ilgili teknik altyapısının yeterliliği ve proje planının uygunluğu

 • Proje çıktılarının sağlayacağı ekonomik ve ulusal kazanımlar

 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ: 

 • Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

 • Onaylanan proje bütçesinin % 25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.

 • Proje bazında en fazla 150.000 TL (yüz elli bin Türk Lirası)’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.

 • Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

​​

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

 • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne

 • KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

 • Ticaret Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında teşvik başvurusu yapılabilir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by Feride ASLAN