12.09.2017

KOBİGEL Proje Teklif Çağrısı Açıklandı!

KOSGEB tarafından, “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. 

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; 

 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki (bu kategorilere giren sektörlere ait liste ektedir.) KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, 

 • Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. 

 • İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

 

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir:

 • 1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

 • 2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması (Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.)

 • 3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.)

 • 4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

 • 5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme (Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.)

 • 6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi (Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.) 

 • 7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması 

 • 8.Konu: Yeşil üretime geçiş

 

Destek Bütçesi aşağıdaki kalemler için ve belirtilen üst limitlerde olabilecektir:

A) Personel Giderleri: En fazla 100.000 TL Geri ödemesiz (Proje başvurusundan 30 gün içerisinde alınmış ve yeni alınacak en fazla 4 personel için)

B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil): En fazla 150.000 TL Geri ödemesiz - 600.000 TL Geri Ödemeli (Yeni makinalar destek kapsaına alınacaktır.)

C) Yazılım Giderleri: Yazılım lisans (süreli lisanslar dahil) ve yazılıma ilişkin eğitim danışmanlık giderleri: En fazla 50.000 TL Geri ödemesiz, Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar geri ödemeli 

D) Hizmet Alım Giderleri: 100.000 TL'ye kadar Geri Ödemesiz

 

 • Destek oranı tüm bölgelerde % 60'tır. (Yerli malı belgesi olan alımlarda % 15 ilave destek uygulanır.)

 • Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 23.59’da kapatılacaktır.  

 • Bu çağrı kapsamında proje başvurusu hazırlamak isterseniz, sizlere proje hazırlama ve raporlama çalışmalarınız kapsamında destek olmak isteriz.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE