06.12.2017

KOSGEB'TEN STRATEJİK ÜRÜN DESTEĞİ

 • KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecektir. 

 • Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar %70'i geri ödemesiz, %30’u geri ödemeli olmak üzere %100 destek sağlanacaktır.

 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Aselsan, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) ve Posta ve Telgraf Teşkilat A. Ş. (PTT); KOSGEB ile bu program kapsamında işbirliği protokolü imzalayan kuruluşlardır.

PROGRAMIN AMACI:

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,

 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,

 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,

 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,

 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

 

 • Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 

 • Kurul Değerlendirmesi 16 Mayıs- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 • Hedef Ürünler, aşağıdaki sektörlerde yer alan ürünlerdir:

20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 

27- Elektrikli teçhizat imalatı 

28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç) 

32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 

23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

 

 • Başvuru Yapabilecekler: KOBİ'ler bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

 • Destek Üst Limiti ve destek oranları: 5.000.000 TL (%70 Geri ödemesiz + %30 Geri ödemeli)

NOT: Makine-Teçhizat giderleri ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına %15 ilave edilir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır.

 

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dâhilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

 

 • Destek Unsurları: 

a) Makine-teçhizat desteği 

b) Yazılım gideri desteği 

c) Personel gideri desteği 

ç) Bilgi Transferi desteği 

d) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği 

e) Hizmet alımı desteği

 

 • Stratejik Ürün Destek Programından bir defa faydalanılır. 

 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan İşletmeler aynı ürün için Stratejik Ürün Destek Programından yararlanamaz. 

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE