STRATEJİK YATIRIM DESTEKLERİ

 

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır. Bu yatırımlar; %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik bulunan, belirli büyüklükteki yatırımlardan oluşmaktadır. Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesini sağlayacak yatırımlar da  bu uygulama kapsamında desteklenecektir.

 

Destek Unsurları;

 

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Vergi İndirimi

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

 • KDV İadesi

 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölgede)

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

 

Stratejik Yatırım Değerlendirme Kriterleri;

 

 • Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL ‘nin üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım kabul edilir.

 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,

 • Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır)

 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon ABD Doları olması.

 • Ayrıca, asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar TL üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı 700 Bin TL’yi geçemez.

 • Hizmetler sektörüne yönelik yatırımlar, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında değerlendirilmemektedir.

 • Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak, stratejik yatırımın kendi ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak doğal gaza dayalı olmayan enerji üretimi yatırımı, stratejik yatırım içerisinde kabul edilecektir.

 

** Katma Değer Vergisi İadesi:

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirası’nın üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmektedir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE