AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

 

BAŞVURU SÜRECİ:

 • Girişimci ya da KOBİ Statüsündeki İşletmeler ya da Gerçek Kişiler (Şahıs Şirketleri) başvurabilir.

 • İşletmenin aynı anda sadece 1 (bir) Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir.

 • Destek oranı %75’tir.

 • Toplam destek tutarı en fazla 750.000 TL (300.000 TL’si geri ödemeli) olabilir ve aşağıdaki 5 başlık altında destek söz konusudur:

 

1.    Kira: Teknopark içi 30.000 TL, Teknopark dışı 24.000 TL (başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde İşletmesini kuran girişimcilere, geri ödemesiz Kira Desteği verilir.)

2.    Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı: 150.000 TL hibe, 300.000 TL geri ödemeli (Geri ödemeli destekler proje tamamlandıktan sonra 2 yıl içerisinde 8 eşit taksitte faizsiz olarak geri ödenir.)

Not: Yerli malı belgesi olan alet teçhizat alımlarında destek oranı %90 olarak uygulanır.

3.    Personel: 150.000 TL (Önlisans, lisans ve lisansüstü personelleri net maaşları üzerinden desteklenir. İkramiye, prim ve ek ödemeler dahil edilmez)

a) Meslek Lisesi Mezunu: 1.200 TL

b) Önlisans Mezunu: 1.500 TL

c) Lisans Mezunu: 2.000 TL

d) Yüksek Lisans Mezunu: 2.750 TL

e) Doktora Mezunu: 3.500 TL

Not: İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 TL olmak üzere, üst limitler dâhilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır.

 

4.    Proje Geliştirme Destekleri

a) Danışmanlık: 25.000 TL (üniversite ya da kamu enstitülerinden alınan danışmanlık hizmetleri desteklenir.)

b) Eğitim: 10.000 TL

c) Sınai ve Fikri Haklar Desteği: 20.000 TL

d) Tanıtım desteği: 5.000 TL

e) Yurtiçi/Yurtdışı Kongre/Fuar/İşbirliği ziyareti: 15.000 TL (Yurtiçi ziyaret için 1.000TL, yurtdışı ziyaret için 3.000TL)

f) Test, Analiz, Belgelendirme: 25.000 TL (Akredite kurumlardan alınması şart ile)

5.    Başlangıç Sermayesi: 20.000 TL (İşletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri içindir)

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 • KOSGEB Uzmanı tarafından ön değerlendirme yapılır. Eksik veya talep edilen bir belge varsa firmaya geri dönüş yapılır.

 • KOSGEB uzmanları ve akademisyenlerden oluşan bir kurul toplanır ve bu kurula proje sahibi kuruluş veya girişimci tarafından sunuş yapılır.

 

KRİTERLER: 

 • Başvuru sahibi ve proje personelinin teknik olarak yeterliliği

 • Projenin ar-ge inovasyon yönü

 • Pazar araştırması ve ticarileşebilirliği

 • Projenin sağlayacağı katma değer

 • İş zaman planı, bütçe ve destek kullanım planı

 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

 • Kurul kararının ardından imzalanan taahhütname ile proje başlar.

 • 3 ayda bir atanan izleyiciye sunuş yapılır.

 • Fatura ve ödemelerle KOSGEB’e ödeme talepleri sunulur ve yerinde yapılacak incelemelerle ödeme olurları KOSGEB uzmanlarınca hazırlanır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE