AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

 

BAŞVURU SÜRECİ:

 • Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler yararlanabilir.

 • İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

 • Yararlanıcının KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

 

Başlangıç Sermayesi Desteği ve Personel Gideri Desteğinde destek oranı %100, diğer desteklerde ise %75’dir.

Proje süresi 4 ay ve katları olacak şekilde en az 8, en fazla 24 aydır.

 

DESTEK UNSURLARI:

1. Kira: 

a) Teknopark içi 30.000 TL,

b) Teknopark dışı 24.000 TL

c) Girişimci olarak proje başvurusu yapan İşletmeye veya İşletmesini başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde kurmuş olan girişimcilere geri ödemesiz Kira Desteği verilir.

 

2. Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı*: 

a) Satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.

b) Geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL

3. Personel: 

a) Mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.

b) Geri ödemesiz olarak 150.000 TL’dir.

 

4. Proje Geliştirme Destekleri

a) Proje Danışmanlık: 25.000 TL

b) Eğitim: 10.000 TL

c) Sınai ve Fikri Haklar Desteği: 20.000 TL

d) Tanıtım desteği: 5.000 TL

e) Yurtiçi/Yurtdışı Kongre/Fuar/İşbirliği ziyareti: 15.000 TL (Yurtiçi ziyaret için 2.000TL, yurtdışı ziyaret için 6.000TL)

f) Test, Analiz, Belgelendirme: 25.000 TL (Akredite kurumlardan alınması şart ile)

5. Başlangıç Sermayesi: 20.000 TL (İşletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri içindir)

 

*Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 • KOSGEB Uzmanı tarafından ön değerlendirme yapılır. Eksik veya talep edilen bir belge varsa firmaya geri dönüş yapılır.

 • KOSGEB uzmanları ve akademisyenlerden oluşan bir kurul toplanır ve bu kurula proje sahibi kuruluş veya girişimci tarafından sunuş yapılır.

KRİTERLER: 

 • Başvuru sahibi ve proje personelinin teknik olarak yeterliliği

 • Projenin Ar-Ge inovasyon yönü

 • Pazar araştırması ve ticarileşebilirliği

 • Projenin sağlayacağı katma değer

 • İş zaman planı, bütçe ve destek kullanım planı

 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

 • Programın başlangıç tarihi; desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.

 • Proje 4’er aylık dönemler halinde izlenir ve raporlanır.

 • Fatura ve ödemelerle KOSGEB’e ödeme talepleri sunulur ve yerinde yapılacak incelemelerle ödeme olurları KOSGEB uzmanlarınca hazırlanır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE