ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

BAŞVURU SÜRECİ:

Endüstriyel Uygulama Programına;

 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,

 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,

 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin

sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi İşletmeler başvurabilir.

 

 • Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi İşletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır.

 • Proje süresi en çok 18 aydır. (Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.)

 • Destek oranı %75’tir.

 • Toplam destek tutarı en fazla 750.000 TL (500.000 TL’si geri ödemeli) olabilir ve aşağıdaki 3 başlık altında destek söz konusudur:

 

1. Kira: 18.000 TL (Girişimci olarak başvuran firmalar için kira desteği sağlanır)

2. Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzeme, Yazılım, Tasarım Gideri: 150.000 TL hibe, geri ödemeli olarak üst limit 500.000 TL Geri ödemeli destekler proje tamamlandıktan sonra 2 yıl içerisinde 8 eşit taksiite faizsiz olarak geri ödenir.)

Not: Yerli malı belgesi olan alet teçhizat alımlarında destek oranı %90 olarak uygulanır.

3. Personel: 150.000 TL (Personel giderleri net ücret üzerinden desteklenir. İkramiye, prim ve ek ödemeler dahil edilmez)

a) Meslek Lisesi Mezunu: 1.200 TL

b) Önlisans Mezunu: 1.500 TL

c) Lisans Mezunu: 2.000 TL

d) Yüksek Lisans Mezunu: 2.750 TL

e) Doktora Mezunu: 3.500 TL

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

KOSGEB uzmanı tarafından ön değerlendirme yapılır.

KOSGEB uzmanları ve Akademisyenlerden oluşan bir kurul toplanır ve bu kurula proje sahibi tarafından sunuş yapılır.

 

KRİTERLER: 

 • Başvuru sahibi ve proje personelinin teknik olarak yeterliliği

 • Projenin ar-ge inovasyon yönü

 • Pazar araştırması ve ticarileşebilirlik

 • Projenin sağlayacağı katma değer

 • İş zaman planı, bütçe ve destek kullanım planı

 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

 • Kurul kararının ardından imzalanan taahhütname ile proje başlar.

 • 6 ayda bir atanan izleyiciye sunuş yapılır.

 • Fatura ve ödemelerle KOSGEB’e ödeme talepleri sunulur ve yerinde yapılacak incelemelerle ödeme olurları hazırlanır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE