İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU

 • ​İşletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması​

 • KOSGEB Birimine başvuru yapılması

 • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması

 • Destek programının başlangıç tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir.

DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ

 • ​Programın süresi 2 (iki) yıldır.

 • İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

 • Destek oranı %60’dır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

1.  Yurt İçi Fuar Desteği (Destek Üst Limiti 50.000 TL)

 • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 TL

 • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı ‘nda m² başına 150 TL

 • IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ‘nda m² başına 1.000 TL

 • IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık ve uzay olan fuarlar için m² başına 500 TL

 • Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²

 • İşletmeye program süresince en fazla 4 fuar katılımı için destek ödemesi yapılır.

2.  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği (Destek Üst Limiti: 30.000 TL)

 • Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 10.000 TL,

 • Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 5.000 TL

 • KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Uygulama Esasları kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

3.  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği (Destek Üst Limiti: 50.000 TL)

 • Destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

 

4.  Tasarım Desteği (Destek Üst Limiti: 50.000 TL)

 • Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

5.  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği (Destek Üst Limiti: 30.000 TL)

 • TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.​

 • TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %100 oranında desteklenir.

 

6. Belgelendirme Desteği (Destek Üst Limiti: 50.000 TL)

 • ​TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

 

7. Test ve Analiz Desteği (Destek Üst Limiti: 50.000 TL)

 • TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde % 100 (yüz) oranında desteklenir.​

 

8. Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği (Destek Üst Limiti: 80.000 TL)

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.​

 

9. Bağımsız Değerlendirme Desteği (Destek Üst Limiti: 20.000 TL)

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planlarında belirtilen öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderlerine destek verilir.

 

10. Model Fabrika Desteği (Destek Üst Limiti: 70.000 TL)

 • İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi) olarak tanımlanan model fabrikalardan işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE