İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU

·         ​İşletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması​

·         KOSGEB Birimine başvuru yapılması

·         İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması

·         Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınması (Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihidir.)

DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ

·         ​Programın süresi 2 (iki) yıldır.

·         Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilir.

·         İşletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde destek programını yenilemek için başvuru yapması gerekir.

·         Destek oranı %60’dır.

DESTEK BAŞVURULARI, DEĞERLENDİRME, ONAY VE ÖDEME KOŞULLARI

·         ​Her bir destek için KOSGEB’e başvuru

·         KOSGEB Birimi tarafından gerekli değerlendirme yapılması ve sonucun işletmeye bildirilmesi

·         İşletmenin, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgelerini KOSGEB Birimine sunması

·         KOSGEB Biriminin, belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesinin yapılması

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

1.    Yurt İçi Fuar Desteği (Destek Üst Limiti 50.000 TL)

a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 TL

b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı ‘nda m² başına 150 TL

c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ‘nda m² başına 1.000 TL

2.    Yurt Dışı İş Gezisi Desteği (Destek Üst Limiti: 20.000 TL)

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

3.    Nitelikli Eleman İstihdam Desteği (Destek Üst Limiti: 50.000 TL)

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

 

4.    Eğitim Desteği (Destek Üst Limiti: 20.000 TL)

Dış ticaret ve uluslararası mevzuat, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, dijital dönüşüm, yeni teknik ve teknolojiler, mesleki ve teknik eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

5.    Enerji Verimliliği Desteği (Destek Üst Limiti: 35.000 TL)

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilir. Ayrıca bu destekten yararlanılabilmesi için, işletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olması gerekir.

6.    Tasarım Desteği (Destek Üst Limiti: 25.000 TL)

İşletmelerin; endüstriyel tasarımcılar meslek kuruluşu derneği, grafikerler meslek kuruluşu derneği, moda tasarımcıları derneği ve iç mimarlar odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, gaziantep bölgesel endüstriyel tasarım ve hibrit modelleme merkezi ve 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.

7.    Sınai Mülkiyet Hakları Desteği (Destek Üst Limiti: 30.000 TL)

TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

8.    Belgelendirme Desteği (Destek Üst Limiti: 30.000 TL)

TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

9.    Test ve Analiz Desteği (Destek Üst Limiti: 30.000 TL)

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by Feride ASLAN