ARAYÜZ DESTEKLERİ (AYDE)

 

AYDE çağrıları ile aşağıdaki kapsamda belirtilen faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir:

a) SADE çağrılarında etkin ve verimli sonuçlar alınabilmesi için yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı ve kamu-üniversite-sanayi iş birliklerinde kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetler,

 

b) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı iş birliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetleri,

 

c) Özel sektör, üniversite ile araştırma kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlayacak faaliyetlerin ve bu iş birliğini kolaylaştıracak teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme, bilgi lisanslama, bilgi aktarım merkezleri ve benzeri ortamların faaliyetleri,

 

Destek süresi; AYDE çağrılarında en fazla 10 yıl olmak üzere çağrı duyurusunda belirtilir.

Destek oranı; AYDE çağrılarında destek oranı en fazla %100 olmak üzere çağrı duyurusunda belirtilir.

 

BAŞVURU SÜRECİ: 

  • Destek oranı: KOBİ’ler için %75 ve Büyük işletmeler için %60’dır. Çağrıda oranı belirtilmek üzere en fazla onaylanan bütçenin %20’sine kadar genel gider desteği verilebilmektedir.

  • Proje Bütçesi: Her çağrı başlığı için ayrı tanımlanır.

  • Proje Süresi: Her çağrı başlığı için ayrı tanımlanır.

  • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir.

  • Destek kapsamı, sınırlamalar, ortaklık ve işbirliği yapıları her çağrı için ayrı ayrı Çağrı Bilgi Dokümanlarında tanımlanır.

AYDE Programı kapsamında şu anda açık bir çağrı bulunmamaktadır.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE