24.09.2018

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

 

KOSGEB tarafından 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı;  24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

Destek Programından Yararlanma Koşulu

 • İşletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması

 • KOSGEB Birimine başvuru yapılması

 • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması

 • Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınması (Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihidir.)

Destek Programının Süresi

 • Programın süresi 2 (iki) yıldır.

 • Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilir.

 • İşletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde destek programını yenilemek için başvuru yapması gerekir.

Destek Başvuruları, Değerlendirme, Onay ve Ödeme Koşulları

 • Her bir destek için KOSGEB’e başvuru

 • KOSGEB Birimi tarafından gerekli değerlendirme yapılması ve sonucun işletmeye bildirilmesi

 • İşletmenin, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgelerini KOSGEB Birimine sunması

 • KOSGEB Biriminin, belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesinin yapılması

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Elaman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT'ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE