21.04.2018

KOSGEB - 2018-1 KOBİGEL ÇAĞRISI AÇIKLANDI!

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan 2018 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ”dir.

Proje Teklif Çağrısına;

 • “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne (EKTEDİR) uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,

 • Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),

 • Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 62),

başvurabilecektir. Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.

 

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.

Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.

İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

 • Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

 • Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

 • Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

 • Pazarlama etkinliğini geliştirme

 • İhracat kapasitesini arttırma

 • (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

 

Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL’dir.     

 

Desteklenecek gider başlıkları ve üst limitleri aşağıdaki gibidir:

 

A) Personel Giderleri: En fazla 100.000 TL hibe (Yeni Personel - En fazla 4 kişi)

B) Makine-Teçhizat (kalıp ve bilişim donanımı dahil) Giderleri: En fazla 150.000 TL hibe ve 600.000 TL geri ödemeli

C) Yazılım Giderleri: (Yazılım lisans ve eğitim/danışmanlık giderleri için imalat sektörüne en fazla 50.000 TL hibe, yazılım sektörüne 100.000 TL hibe, sadece yazılım lisansları için 100.000 TL geri ödemeli)

D) Hizmet Alım Giderleri: En fazla 100.000 TL hibe,

Proje çağrısı için SON Başvuru Tarihi, 22 Haziran 2018'dir. 

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE