İKLİM, ÇEVRE VE SAĞLIK ORTAK ARAŞTIRMA AKSİYONU 2019 YILI ÇAĞRISI 

Belmont Forum-CEH 2019 1. Aşama, Çağrılı bir ikili işbirliği programıdır.

 

Çağrı kapanış tarihi: 09.05.2019 23:59:00

Teklifler, üç farklı ülkede kurulan en az üç katılımcı Ortak Kuruluştan finansman almaya uygun olmalı ve doğal bilimlerden (iklim dahil), sağlık / tıp bilimlerinden, sosyal ve ekonomik bilimlerden veya beşeri bilimlerden gelen araştırmacıları ve ayrıca sosyal ortakları (yani halk sağlığı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları). Hiçbir ortak kuruluş tarafından desteklenmeyen ülkelerden araştırmacılar, araştırma projesine kendi masrafları dahilinde katılabilirler. 9 ülkeden toplam 13 kurban, bu çağrı için 11.34 milyon avroluk nakit artı ayni kaynak ayırdı. Çağrı, üç ila dört yıl süren 10-12 projeyi desteklemeyi amaçlıyor.

 

9 ülkeden en az 3 partner:

 • Çin

 • Brezilya

 • Finlandiya

 • Norveç

 • İsveç

 • Türkiye

 • UK

 • US

 • Fildişi Sahili

 

Kimler Başvurabilir?

Çağrı kapsamında başarılı bulunan Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Çağrı Bütçesi:

TÜBİTAK tarafından çağrıya Türkiye’den katılım sağlayacak ulusal paydaşlar için toplamda        3 Milyon Avro (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) bütçe ayrılmıştır.

Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Sınırı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Özel kuruluşlarda;

a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı,

b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i,

olacak şekilde destek oranı uygulanır.

ECSEL Ortak Girişimi tarafından sağlanacak Avrupa Birliği katkısı (EU Contribution) destek oranları TÜBİTAK tarafından belirlenen destek oranlarından düşülecektir.

Proje bütçesi üst sınırı 3 Milyon Avro (PTİ ve Kurum Hissesi hariç) olarak belirlenmiştir.

 

Çağrı detayları: https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019

Çağrı dokümanına aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz...

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE