M-ERA.NET 2 2019 Çağrısı

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 2 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması ve çağrı kapsamında yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması gerekmektedir:

 • Malzeme Mühendisliği ve İşlemede Modelleme (Modeling for Materials Engineering and Processing)

 • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler (Innovative Surfaces, Coatings and Interfaces)

 • Yüksek Performanslı Kompozitler (High Performance Composites)

 • Fonksiyonel Malzemeler (Functional Materials)

 • İleri Malzeme Bazlı Sağlık Uygulamaları için Yeni Stratejiler (New Strategies for Advanced Material-Based Technologies in Health Applications)

 • Katmanlı İmalat için Malzemeler (Materials for Additive Manufacturing)

Başvuru Süreci ve Çağrı Takvimi:

Çağrı başvuruları 2 aşamalı olarak alınmaktadır.

 • M-ERA.NET web sayfasından (https://mera.net/submission/submission/call-2019) yapılacak 1. Aşama Başvurusunun son tarihi 18/06/2019 Brüksel saati ile öğlen saat 12.00

 • TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru son tarihi 29/06/2019

 • M-ERA.NET web sayfasından yapılacak 2. Aşama Başvurusunun son tarihi 19/11/2019 Brüksel saati ile öğlen saat 12.00

 • TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarihi 29/11/2019

 • 2. Aşama değerlendirme sonuçlarının duyurulması Şubat 2020

Katılımcı Ülkeler:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Kanada, Kıbrıs, Estonya, Fransa, Almanya, İtalya, İsrail, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Tayvan, Türkiye

 

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,

 • İlgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri,

 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar

 

Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Sınırı:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Özel kuruluşlarda;

a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı,

b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i,

olacak şekilde destek oranı uygulanır.

Özel kuruluşlar için proje bütçesi üst sınırı uygulanmayacaktır. Fakat bir projede yer alan yüksek öğretim kurumu, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüsü veya bunlar tarafından oluşturulan konsorsiyumlar ise PTİ ve kurum hissesi dâhil toplamda en fazla 1 milyon TL ile desteklenebilecektir.

 

Not: Çağrı Bütçesi 1 milyon Avro’dur.

 

Proje Süresi Üst Sınırı:

Çağrı kapsamında desteklenecek projeler için belirlenmiş bir proje süresi üst sınırı bulunmamakla beraber, M-ERA.NET 2 projesi 2019 çağrısı kapsamında belirlenecek proje süresi üst sınırı geçerli olacaktır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE