TÜBİTAK-IRASME 2019 YILI ÇAĞRISI

IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecektir. Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir. Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.

Çağrı takvimi aşağıdaki gibidir:

 

Ortak ve Ulusal Başvurular için son başvuru tarihi: 25 Eylül 2019

Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Sınırı:

  • Proje başına en fazla 1.000.000 TL (Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç) bütçe ayrılmıştır.

  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri %100 destek oranı ile desteklenecektir.

  • Özel kuruluşlarda;

a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı,

b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i, olacak şekilde destek oranı uygulanır.

 

Desteklenen Gider Kalemleri:

a) Personel giderleri (TÜBİTAK 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları hükümleri geçerlidir.)

b) Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri.

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

d) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.

e) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE