CORNET PROGRAMI 

Cornet Programının 28. Çağrısı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek proje çıktılarının bir KOBİ grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması beklenmektedir.

 

Türkiye’nin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru ve Polonya ile işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

 

Uluslararası başvuruda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir:

  • AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı,

  • KOBİ şemsiye kuruluşu ve

  • KOBİ’lerden oluşan bir Kullanıcı Grubu.

 

AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin akademi ortağı (yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları) tarafından yapılması gerekmektedir.

 

Proje konularının, bir KOBİ Şemsiye Kuruluşu tarafından belirlenen ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi  gerekmektedir. KOBİ şemsiye kuruluşunun, belirli bir alandaki KOBİ’leri temsil etmesi ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tespit edebilir olması beklenmektedir. İhracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri ve meslek birlikleri KOBİ şemsiye kuruluşu olarak değerlendirilebilecektir.

 

Desteklenen gider kalemleri:

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.

d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.

e) Posta ve nakliye giderleri.

f) Yardımcı personel giderleri.

g) Bursiyer giderleri.

ğ) Proje teşvik ikramiyesi.

h) Kurum hissesi.

ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler

 

Başvurularda en az 3 KOBİ’den oluşan bir Kullanıcı Grubu tanımlanmalıdır. Kullanıcı Grubu’nun yılda en az 2 kez proje ekibi ile bir araya gelmesi gerekmektedir. Kullanıcı grubunun, proje ekibinin çalışmaları yönlendirici, projenin verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgiler sağlaması beklenmektedir.

 

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecektir. Maksimum proje süresi 24 ay olabilmektedir.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE