07 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de 2012-3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapıldı!

Yapılan değişikliklerde öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yatırım teşvik kararına eklenmiştir.

 • Faiz desteği ibaresi “faiz veya kâr payı desteği” olarak değiştirilmiştir.

 • Büyük ölçekli yatırımlar yatırım teşvik kararından çıkarılmıştır.

 

Değişiklik 1: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yatırım teşvik kararına eklenmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “uçtan uca yerlileşme” olarak da bilinen, 11. Kalkınma Planı’nda da yer alan en önemli başlıklardan olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bakanlık tarafından yayımlanacak “Öncelikli Ürün Listesi’ndeki ürünlere ilişkin listenin açıklanmasının ardından yürürlüğe girecektir.

Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listedir.

 

 • Bu program kapsamında bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar kapsamında teşvik belgesi alınabilecektir.

 

 • Gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için de verilecektir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvurular değerlendirerek Program Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanacaktır.

 

Önemli Husus-1: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için faiz veya kar payı desteği oran ve tutarların belirlenmesi

 • Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 10 puanı, diğerlerinde 8 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı karşılanabilecektir.

 

 • Faiz veya kâr payı desteği tutarı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla 50 milyon Türk Lirasını geçemeyecektir.

 

Önemli Husus-2:Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması

 • Yatırım Teşvik Kararı kapsamında yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının belli bir oranına kadar uygulanabilmektedir.

 

 • 2012-3305 sayılı Karar'ın Sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 12. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıtlama uygulanmayacaktır.

 

Önemli Husus-3: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sigorta primi desteği uygulaması

 • 2012-3305 sayılı Karar'ın Sigorta primi desteği başlıklı 13. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, sigorta primi desteği; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6. bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 7 yıl, diğerlerinde ise 5 yıl süreyle sağlanabilecektir.

 

Önemli Husus-4: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda gelir vergisi stopajı desteği

 • 2012/3305 sayılı Karar'ın Gelir vergisi stopajı desteği başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanacaktır.

 

Değişiklik 2: Faiz desteği ibaresinin "faiz ve kâr payı desteği" olarak değiştirilmesi

 • 2012-3305 sayılı Karar kapsamında, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımlarına faiz desteği verilebilmektedir. 2012/3305 sayılı Karar’ın sair yerlerindeki “Faiz desteği” ibaresi “Faiz ve kâr payı desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Karar kapsamında uygun görülen yatırımcılardan isteyenler kâr payı desteğinden faydalanabilecektir.

 

Değişiklik 3: Büyük ölçekli yatırımların yatırım teşvik mevzuatından çıkarılması

Yatırım Teşvik Sistemi;

 1. Genel Yatırım Teşvikleri​

 2. Bölgesel Yatırım Teşvikleri​

 3. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri​

 4. Öncelikli Alan Yatırım Teşvikleri

 5. Stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktaydı.

Son değişiklik ile Büyük Ölçekli Yatırımlar, Yatırım Teşvik Kararından çıkarılmıştır. Böylelikle, yeni yatırım teşvik belgesi taleplerinde büyük ölçekli yatırım şeklinde başvuru yapılamayacaktır.

 

Değişiklik-4: Öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için sağlanan avantajlı vergi indirimi desteğinin yürürlükten kaldırılması

Bilindiği üzere, öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5. bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanmaktadır.

2012/3305 sayılı Karar’ın Vergi indirimi maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Değişiklik-5: Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar ve güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için devir işlemenin yapılamayacağı

Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamalarının, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilmesi imkânı, 2012-3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlar kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için uygulanabilecektir.

Güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere devir işlemi yapılmayacaktır.

 

Değişiklik-6: Ham giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelerin belirli illere taşınmasının teşviki

 

 

 

 

 

 

 

Değişiklik-7: Giyim eşyası imalatında “tevsi” ve “modernizasyon” yatırım zorunluluğunun kaldırılması

Giyim eşyası yatırımlarında "tevsi" ve "modernizasyon" yatırımları zorunluluğu bölgesel desteklerden çıkarılmıştır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE