ANKARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI PROJE ÇAĞRISI

Ankara Kalkınma Ajansı, 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

 

1. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Öncelikler

Öncelik 1. İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

 

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları:

 • ​İşletmelerin AR-GE sonucunda geliştirdiği, prototipi hazır olan ürünlerinin seri üretime geçirilmesi için kapasite artırma faaliyetlerini içeren projeler

 • İleri teknolojili ürünlerin tasarım, markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini içeren projeler

 • İleri teknolojili ürünlerin üretim, tasarım, markalaşma, pazarlama vb. süreçlerinin dijital dönüşümüne ilişkin projeler (Projeye konu ürünün TRL 6 ve üstü teknoloji hazırlık düzeyinde olması gerekmektedir.)

 • İleri teknolojili ürün üretimi yapacak/yapan firmaların pazara giriş yapmak, ihracata başlamak veya ihracatı geliştirmek üzere gerekli belgeleri (ISO ve TSE standartları, CE işareti alımı hizmetleri, marka tescili işlemleri vb.) sağlamasına yönelik faaliyetler içeren projeler

 • İleri teknolojili ürün için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonları sağlamaya yönelik faaliyetler içeren projeler

Öncelik 2. İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik 1 İçin;

 • İşletmeler

(Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)

 

Öncelik 2 İçin;

 • İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

 • Meslek Yüksekokulları

 • Mesleki Eğitim Merkezleri

 • Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)

Önemli Not: Bu öncelik kapsamında OSB’ler ortak, işletmeler iştirakçi olarak yer alabileceklerdir.

 

Toplam Bütçe: 10.000.000 TL (Söz konusu tutarın 7.500.000-TL’si Öncelik 1 kapsamında, 2.500.000-TL’si Öncelik 2 kapsamında kullandırılacaktır.)

Destek Tutarı

 • Öncelik 1 İçin: Asgari -150.000 TL, Azami – 500.000 TL

 • Öncelik 2 İçin: Asgari – 25.000 TL, Azami – 500.000 TL

 

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90

 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

 

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019 Saat: 23:50

 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 17:00

 

Not: Proje başvurusu yapabilecek ileri teknolojili sektörler listesi ve proje başvurusuna konu olabilecek ürünler için Teknolojik Hazırlık Seviyelerine aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

2. Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı

Öncelikler

 • Öncelik 1. Kırsalda yenilikçi uygulamaların üretim ve ticarileşme süreçlerine entegrasyonu

 • Öncelik 2. Kırsal alanları çekim merkezine dönüştüren hizmet çeşitliliği

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler

 • Kamu kurum ve kuruluşları

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

 • Sivil toplum kuruluşları

 • İşletmeler

 • Üniversiteler

 • Kooperatifler, birlikler

 

Toplam Bütçe: 8.000.000 TL

 

Destek Tutarı

 • Asgari: 100.000 TL

 • Azami: 1.000.000 TL

 

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90

 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

 

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 23:50

 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2019 Saat: 17:00

 

 

3. Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı

Öncelikler

Program altında üç eksen bulunmaktadır: Yeni Sosyal Girişim Bileşeni, Aracı Kurum Bileşeni, Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni.

 

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni

Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümü için çalışan ve yeni kurulmuş olan sosyal girişimlerin faaliyet gösterecekleri alanda kapasitelerinin artırılması.

 

Aracı Kurum Bileşeni

Öncelik 2: Sosyal girişimcilere hizmet veren üniversite, inovasyon merkezi ve kuluçka merkezi gibi aracı kurumların alandaki faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi.

 

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni

Öncelik 3: Halihazırda sosyal sorunların çözümü için hizmet veren sosyal girişimler ile geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal fayda odaklı girişimlerin desteklenmesi.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Yeni Sosyal Girişim Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • Sivil Toplum Kuruluşları

 • İşletmeler (Sosyal İşletmeler)

 • Kooperatifler, Birlikler

 • Aracı Kurum Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • Üniversiteler

 • TGB’ler

 • İşletmeler

 • Sivil Toplum Kuruluşları

 • Kooperatif ve Birlikler

 • Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler ve Sosyal İşletmeler)

 • Sivil Toplum Kuruluşları

 • Kooperatif ve Birlikler

 

Toplam Bütçe: 7.000.000 TL (Söz konusu tutarın 1.500.000-TL’si yeni sosyal girişim bileşeni kapsamında, 2.500.000-TL’si aracı kurum bileşeni kapsamında, 3.000.000-TL’si sosyal girişim ve sosyal fayda odaklı işletme bileşeni kapsamında kullandırılacaktır.)

 

Destek Tutarı

 • Asgari: 100.000 TL

 • Azami: 400.000 TL

 

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25 - %90

 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25 - %50

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri İçin: %25 - %75

 

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 23:50

 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2019 Saat: 17:00

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE