KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Yurtdışı Pazar Destek Programı (Uluslararasılaşma Destek Programı);

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini,

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarının arttırılmasını,

 • KOBİ’lerin uluslararası rekabetin aktörleri haline getirilmesini,

 • İhracata başlayan KOBİ sayısının arttırılmasını ve

 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısının arttırılmasını

amaçlamaktadır.

Proje bazlı olan Yurt dışı Pazar Destek Programı için projelerin süresi en az 6 ve en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir.

Destek üst limiti 300.000 TL’dir.

Projelere sağlanacak destek oranı; personel giderleri hariç %70 geri ödemesiz ve %30 geri ödemeli olarak uygulanacaktır. (En fazla 210.000 TL geri ödemesiz, 90.000 TL geri ödemeli destek sağlanacaktır.)

Personel giderleri sadece geri ödemesiz ve %100 destek oranı ile desteklenmektedir. Personel destek üst limitleri ise personelin projedeki çalışma süresine istinaden aşağıdaki oranlar doğrultusunda belirlenecektir:

 • Ön lisans mezunları için AGİ dahil asgari ücretin 1,25 katı

 • Lisans mezunları için AGİ dahil asgari ücretin 1,5 katı

 • Yüksek lisans mezunları için AGİ dahil asgari ücretin 1,75 katı

 • Doktora mezunları için AGİ dahil asgari ücretin 2 katıdır.

 

Diğer destek kalemleri için % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli destek saplanacaktır.

 

Kimler Başvurabilir?

Programa;

 • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki,

 • KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı,

 • Güncel KOBİ Beyannamesine sahip,

 • Başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verileri onaylı

işletmeler başvuru yapabilir.

 

Her bir KOBİ bu destekten sadece 1 defa faydalanabilecektir.

 

Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır. Desteklenecek proje giderleri ve destek üst limitleri aşağıdaki gibidir:

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE