TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

Program amacına uygun yatırım projeleri için AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanacak!

 

7 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 ve 1403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile yatırım teşvik sistemimizde oldukça önemli değişikliklere gidilmişti. Bu değişikliklerden en önemlisi olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı; 2019 ila 2023 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve yakın zamanda TBMM’de kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nın odağına aldığı konuların başında gelmektedir.

 

Bu program; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine ilişkin karar çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yöneliktir.

Bu kapsamda, öncelikli ürün listesine(*) yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikler ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje destekleri tek pencere mekanizması üzerinden sunulacaktır. Program çerçevesinde destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere bir komite oluşturulacaktır.

Komite;  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üç, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan bir üye olmak üzere beş üyeden oluşacaktır.

(*)Makine Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle ÇAĞRIDA bulunarak başvuru alımına başlayacaktır.  Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi Bakanlık tarafından belirlenerek Program Portalında duyurulacaktır. Söz konusu ÇAĞRI’nın yayınlanmasına istinaden sizleri yeniden bilgilendiriyor olacağız.

 

Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacaktır.

 

Desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından, ilgili karar hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilecektir.


ÖNEMLİ HUSUS: Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek ürünün potansiyel bir alıcısı ile proje paydaşı olarak geliştirme sürecinde ve ürüne yönelik talep konusunda işbirliği yapması beklenir.

Öncelikli Ürün Listesine ulaşmak için tıklayınız.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE