ERA-Net Smart Energy Systems 2019 “Enerji Depolama Çözümleri” Çağrısı 

ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir.

 

ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri konulu 2019 yılı çağrısı, bütünleşik enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümlere odaklanmıştır. Çağrı ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, ısıl ve mekanik depolama gibi alanlarda kısa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünleşik enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

Proje Konsorsiyumu/İşbirliği Yapısı

Proje konsorsiyumu, çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 2 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilmektedir.

 

Çağrıya Katılan Ülkeler

Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika (Flanders ve Wallonia), Danimarka, Fas (henüz kesinlik kazanmamıştır), Finlandiya, Hindistan, İskandinav ve Baltık Bölgesi (Nordic and Baltic region), İskoçya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya ve Romanya çağrıya katılmaktadır.

 

Kimler Başvurabilir?

Çağrıda, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

 

Proje Süresi, Proje Başlangıç Tarihi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

Proje süresi, en az 24 ay ve en fazla 36 ay olarak seçilebilir. Proje başlangıç tarihinin 15 Aralık 2020 öncesi olması gerekmektedir.

TÜBİTAK’ın bu çağrı için belirlediği toplam çağrı bütçesi 750.000 Avrodur. Özel kuruluşlar için proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır. Fakat bir projede yer alan yüksek öğretim kurumu, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüsü veya bunlar tarafından oluşturulan konsorsiyumlar ise PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 720.000 TL ile desteklenebilecektir.

 

Destek Oranı

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Özel kuruluşlarda;

a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı,

b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i, olacak şekilde destek oranı uygulanır.

 

Desteklenen Gider Kalemleri

a) Personel giderleri 

b) Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri

d) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

e) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri

 

Çağrı Takvimi

 • Çağrıya başvuracak olanların 12 Kasım 2019, 14:00 CET’e kadar ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından zorunlu ilgi kaydı (compulsory registration of interest) yapması gerekmektedir.

 • TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak zorunlu ilgi kaydı başvurusunun elektronik imza süreci için son tarih ise 14 Kasım 2019, 17.30’dur.

 • Proje başvurusu için son tarih 22 Ocak 2020, 14:00 CET olup ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından yapılması gerekmektedir.

 • TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak proje başvurusunun elektronik imza süreci için son tarih ise 24 Ocak 2020, 17:30’dur.

 • Değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 5 Mayıs 2020

 

Çağrı Açılış ve Eşleştirme Etkinliği

 • 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde Namur/Belçika’da düzenlenecektir.

 • Webiner etkinlikleri: Aşağıdaki tarihlerde düzenlenmesi planlanmaktadır.

  • 2 Ekim 2019, 13:00-14:00 CEST

  • 22 Ekim 2019, 2019, 13:00-14:00 CEST

  • 26 Kasım 2019, 13:00-14:00 CET

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE