TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ MAKİNE SEKTÖRÜ ÇAĞRISI

Belirlenmiş olan Öncelikli Ürün Listesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulacaktır. (E-TUYS Yetkilendirmesi yapılacaktır.). Proje başvuruları kapsamında, AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanması amaçlanmıştır.

Bu program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından ya da KOBİ’ler için KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilecektir.

 

Makine Sektörüne yönelik olarak açıklanmış Öncelikli Ürün Listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Öncelikli ürün listesinde yer alan ürünlerin Ar-Ge faaliyetleri ve yatırımları için başvuruda bulunulabilmektedir.

 

Değerlendirme sonucuna göre Ar-Ge desteğine ihtiyacı olmadığına karar verilen firmalar için TÜBİTAK destekleri uygulanmaksızın KOSGEB ve yatırım teşvikleri destekleri işletmenin yatırım sürecinde uygulanacaktır.

 

Program kapsamında desteklenecek KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı projelerinde; yatırımcının, üretilecek ürünün potansiyel bir alıcısı ile proje paydaşı olarak geliştirme sürecinde ve ürüne yönelik talep konusunda işbirliği yapması beklenir.

 

Başvuruda bulunmak için öncelikle Program Portalında (Bakanlık tarafından geliştirilen web tabanlı uygulama) duyurulan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilerek çağrı planlarında öngörülen takvim ve yöntem çerçevesinde ön başvuru yapılacaktır.

Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firma, çağrı planlarında öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesi (Talep edilen tüm destekler ve ilgili proje harcamalarının hepsini kapsayacak şekilde hazırlanmış fizibilite raporunun her bir proje için hazırlanması zorunludur.) ve bağımsız değerlendirme raporunun (Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacak ve çağrı planında öngörülen süre içerisinde portala yüklenecektir.) yanı sıra Program Portalında yayınlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvuru yapacaktır.

 

Çağrı Takvimi:

 • Program ön başvuru başlangıç tarihi: 03.10.2019

 • Program ön başvuru bitiş tarihi: 22.11.2019

 • Program kesin başvuru başlangıç tarihi: 12.11.2019

 • Başvuru belge ve formlarının teslimi için son tarih: 13.12.2019

 • Bağımsız değerlendirme raporunun teslimi için son tarih: 17.01.2020

 • Program inceleme sürecinin tamamlanması: 28.02.2020

 • Program komite değerlendirme sürecinin tamamlanması: 20.03.2020

 • Kararların tebliği ve destekleme sürecinin başlatılması: 23.03.2020

 

Desteklenecek Proje Giderleri:

 • TÜBİTAK (KOBİ’ler için %75, diğer firmalar için %60 destek oranı):

  • Personel giderleri

  • Proje personeline ait seyahat giderleri

  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri

  • Malzeme ve sarf giderleri

  • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

  • Üniversiteler ve diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet alım giderleri

  • Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri

 

 • KOSGEB (KOBİ’lere yatırım sürecinde desteklemeye esas tutarın %25’i kadar erken ödeme yapılacak, toplamda 5 Milyon TL’yi aşmayacak şekilde %30 geri ödemesiz ve %70 geri ödemeli destek verilecek):

  • Makine-teçhizat desteği

  • Yazılım gideri desteği

  • Personel gideri desteği

  • Bilgi transferi desteği

  • Test, analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği

  • Hizmet alımı desteği

 

 

 • Proje Başvuruları Sonrası Yatırım Teşvikleri (<50 Milyon TL: Stratejik Yatırım Desteği, >50 Milyon TL: Proje Bazlı Destek):

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Yatırıma başlama sürecinde KOBİ vasfını yitiren firmalar için daha önce tanımlanan KOSGEB destekleri uygulanmaz.

 • Halihazırda farklı bir destek programından yararlanmakta olan yatırımlar için programa başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır.

 • Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

 • Kesin başvuru süresi içerisinde Ar-Ge ihtiyacı bulunan firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında öngörülen proje süresi (süre uzatımı dahil) 36 ayı geçemez.

 • Yatırımın KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı’ndan yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ile ek süreler dahil 36 ay arasında olmak zorundadır.

 • 50 Milyon TL ve üzeri yatırım tutarına sahip projeler için Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulabilecektir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE