TEYDEB PROGRAMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜBİTAK tarafından yürütülen destek programlarından; 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programının bazı maddelerinde yapılan değişiklikleri aşağıdaki başlıklar altında inceleyebilirsiniz.

 

150.000 TL’e Kadar Banka Teminatsız Ön Ödeme

1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan aşağıdaki düzenleme, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı verilen projelerde uygulanmaya başlayacaktır.

 

 • Kuruluşlar tarafından düzenlenen senetler de teminat olarak kabul edilecek ve Kuruluşlara senet karşılığı proje bazında bir defaya mahsus 150.000 TL transfer (ön ödeme) yapılabilecektir.

 • Birden fazla projesi olan kuruluşlara, transfer ödemesi mahsup işlemi tamamlandıktan sonra diğer projesi için de senet karşılığı transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilecektir.

 

Yerli Malına %15 Oranında Ek Destek

1501, 1507 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan aşağıdaki düzenleme, 1 Ekim 2019 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarından başlayarak uygulanacaktır.

 

 • Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilecektir.

 • Ek destek tutarı dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilerek kuruluşlara ödenecektir.

 

Proje Bazlı Ön Kayıt Zorunluluğu Kaldırılacak

Aşağıdaki uygulama, 1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olacak ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

 • TEYDEB’e her bir proje başvurusu için ön kayıt zorunluluğu kaldırılarak, Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine geçilecektir.

 • Kuruluşlar, TÜBİTAK’a kayıt olduktan sonra kuruluş bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece proje başvurusu yapabileceklerdir.

 • Kuruluş bilgilerinde değişiklik olması halinde sadece bu değişiklikler TÜBİTAK’a bildirilecek ve bu durumun TÜBİTAK tarafından onaylanması sonrası proje başvurusunda bulunmaya devam edebileceklerdir.

 

Ortaklı Projelerde Dönem Raporu Sadece Muhatap Kuruluş tarafından gönderilecek

Aşağıdaki uygulama 1 Ekim 2019 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarından başlayarak uygulanacaktır.

 • Mevcut durumda ortaklı projelerde dönem raporlarının her bir ortak tarafından ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir. Ortaklı projelerde dönem raporu her ortak tarafından ayrı ayrı gönderilmeyecek, dönem raporu sadece muhatap kuruluş tarafından gönderilecektir.

 

20.000 TL’ye Kadar Ekonomik Fizibilite Raporu Desteği

1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan aşağıdaki düzenleme, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra yapılan proje başvurularından başlayarak uygulanacaktır.

 • Kuruluşların, detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunu proje önerisi ekinde sunmaları halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilecektir.

 • 1501 ve 1511 kodlu destek programlarında, proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması zorunlu olacaktır.

 • Belge tarihi, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay öncesine kadar olan ekonomik fizibilite raporuna ait maliyetler desteklenecektir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE