Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan “Yeni Makine ve Teçhizat” Teslimlerindeki istisnalar kapsamında;

 

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanun kapsamındaki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde,

  • 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine dair kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında

 

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

İstisna “Yeni” makine ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek “makine ve teçhizatın kullanılmamış olması” gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

 

İstisna kapsamında makine ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar; makine ve teçhizatı almadan önce GIB üzerinden online başvuru gerçekleştirmeli ve KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunmalıdırlar.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE