MANUNET III Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ'lerin imalat konulu Ar-Ge faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

MANUNETIII projesi kapsamında 2020 yılında 4. kez aşağıda yer alan konu başlıklarına yönelik çağrıya çıkılmıştır:

 • Bilgi tabanlı mühendislik, endüstri 4.0 teknolojileri dahil üretimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı (endüstriyel robotlar, bilgisayar destekli mühendislik ve tasarım, üretim otomasyonları, sıfır hatalı üretim, ürün ömrü yönetimi, siber-fiziksel sistemler, IoT, kontrol, büyük veri, analitik, bağlantı ve mobilite, artırılmış gerçeklik, imalat prosesleri için siber güvenlik vb.).

 • Üretim süreçlerinde kaynak verimliliği, geri dönüşüm (yeniden kullanım, yeniden üretim vb.) ve döngüsel ekonomi de dahil olmak üzere; çevre ve enerji uygulamalarına yönelik üretim teknolojileri.

 • Adaptif üretim teknolojileri.

 • Eklemeli imalat teknolojileri, malzemeleri ve ürünleri vb.

 • Üretimde yeni malzemeler (alaşımlar, yağlayıcılar, kaplama, tekstil elyafları, kompozit, yalıtım malzemeleri, çok işlevli malzemeler vb.).

 • Yeni üretim metotları, bileşenler ve sistemler (cihazlar, takım ve ekipman, lojistik sistemler).

 • Üretime yönelik diğer ürün, teknoloji ve servisler (lojistik, tedarik zinciri vb.).

 

Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanmaktadır. Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenecektir.

 

MANUNET III 2020 yılı çağrısına başvuru yapılabilmesi için, çağrıya katılan ülkelerin kurum/kuruluşlarından en az bir ortak edinilmelidir. Ayrıca, proje önerisi için oluşturulacak ortaklığın içerisinde en az 2 KOBİ (aynı ülkeden 2 KOBİ olabilir) yer almalıdır.

 

MANUNET programına katılan ülkeler ve bu ülkelerin dahil olduğu çağrı konuları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimler Başvurabilir?

Yüksek öğretim Kanunu kapsamında yer alan yüksek öğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırlar

Proje süresi en fazla 24 ay olarak seçilebilir.

Talep edilen ulusal bütçe, proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç 1.500.000 TL’yi, yürütücü kuruluş başına;

 • Yüksek öğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000 TL’yi geçmemelidir ve %100 destek oranı ile desteklenecektir.

 • Özel kuruluşlar için kurum hissesi hariç 1.000.000 TL’yi geçmemelidir. Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60’ı KOBİ’lerin bütçesinin %75’i olacak şekilde destek oranı uygulanır.

 

Ulusal proje başvurusuyla sunulan bütçe formlarında PTİ ve Kurum Hissesi bütçeye dahil olmayıp ayrıca TÜBİTAK tarafından hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir.

MANUNET III Çağrı Takvimi aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE