TAGEM AR-GE TARIM PROJELERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru tarihi olarak 15 Mart 2019 tarihi (saat 18:00'e kadar) belirlenmiştir.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiştir.

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular “Tarım Ekonomisi” kapsamında hazırlanacak projeler için üst limit 300.000 (Üç yüz bin) TL'dir. I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacaktır.

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular (“Tarım Ekonomisi” başlığı dışındaki konular) olarak belirtilmekte (Bahçe Bitkileri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem, Hayvan Sağlığı, Hayvancılık Ve Su Ürünleri, Tarla Bitkileri, Toprak-Su Kaynakları, Tarım Teknolojileri Ve Mekanizasyon) Bakanlık Destek üst limiti 3.000.000 (Üç milyon) TL'dir. Proje bütçesinin en fazla %70'i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek olup proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecektir. II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranacaktır.

Bu kapsamdaki projelerdeki ortaklık kuralları ise şunlardır:

  • Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

  • Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

 

 15. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI detaylarına aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

 

TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri için linke tıklayınız:

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Link/13/Enstituler

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE