KOSGEB’İN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ KOBİ’YE 5 MİLYON DESTEK VERECEĞİ TEKNOYATIRIM PROGRAMI YENİDEN BAŞVURUYA AÇILDI!

 

Yenilenmek üzere 31 Mart 2018 tarihinde kapatılan KOSGEB’in Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olan KOBİ TEKNOYATIRIM yenilenme sürecinin ardından başvuruya tekrar açıldı. TEKNOYATIRIM programı ile KOSGEB, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL’ye kadar destek vermeyi hedeflemektedir.

 

Program sürekli başvuruya açık olarak yayınlanmıştır.  Program için şartları taşıyan tüm işletmeler yıl içerisinde her hangi bir zamanda başvurusunu yapabilecektir.

 

Program kapsamında “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen;

 

 • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,

 • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

 

 

Destek süresi yatırım projesi için azami 36 aydır.

Başvuru şartları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • En az 1 yıldır faaliyette olan,

 • En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,

 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

 

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

 

Erken Ödeme İmkanı!

Projesi onaylanan işletmeler talep etmeleri halinde teminat karşılığında desteklemeye esas tutarın % 25'ini erken ödeme olarak alabilecekler.

Program kapsamında desteklenecek gider kalemleri ve destek oranları ise aşağıdaki gibidir:

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE