2019-01 ve 2019-2 KOSGEB KOBİ GEL PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 2019 yılı itibari ile 2 farklı teklif çağrısı açıklanmıştır:

  • 2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı,  ‘’YERLİ VE YETKİN DİJİTAL TEKNOLOJİ GELİŞTİRİCİSİ KOBİ ENVANTERİ GENİŞLETMEK’’

  • 2019 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı ‘’İMALAT SANAYİ KOBİ’LERİNİN GELİŞTİRİCİLERLE İŞBİRLİĞİ ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE DİJİTALLEŞTİRİLMİŞ İŞ SÜRECİ SAYISINI ARTTIRMAK’’

 

Çağrılar kapsamında dikkate alınan 6 DİJİTAL TEKNOLOJİ aşağıdaki gibidir;

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik  

 

2019-01 sayılı telif çağrısında,

Sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri üretebilecek yerli ve yetkin teknoloji üreticisi envanterinin oluşturulması / genişletilmesi ve  bu kesimin altyapı, ekipman ve İK niteliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Sanayide uygulanabilir akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler çağrıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknoloji (biri veya birkaçı) konusunda;

 

a) Kamu desteğiyle başarılı tamamlanmış, TGB veya Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan ürünlerin ticarileştirilmesi (bu durumun belgelenmesi şartıyla)  

veya

b) İşletmenin mevcut bir ürününde  tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapılması ve ürünün ticarileştirilmesi (kamu desteği / TGB / Ar-Ge Merkezi belge şartı olmaksızın), için proje sunabilecektir.

 

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’nin ürün / yazılımını satın alacak ve 2017-2018 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan bir işletmeden Satın Alma Niyet Beyanı getirmesi zorunludur.  Bu formun satın alma niyeti beyan eden ve proje sahibi firma tarafından karşılıklı imzalanması gereklidir.

Satın Alma Niyet Beyanı İçin Tıklayınız...

 

* İmalat sanayi sektörü veya seracılık sektöründe uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı DIŞINDAdır.

* 2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısı; sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri üretebilecek yerli ve yetkin teknoloji üreticisi envanterinin oluşturulması / genişletilmesi bakımından YÜKSEK ÖNCELİKLİ olarak ele alınacaktır.

 

NACE kodu aşağıdakilerden birisi olan KOBİ'ler başvurabilecektir:

26 : Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 : Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3 : Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 : Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

61 : Telekomünikasyon

62 : Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 : Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

 

2019-02 sayılı telif çağrısında,

Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’leri desteklenecektir.

 

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

 

İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır. Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır. 

 

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

 

2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

 

İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı DIŞINDAdır.

2019-01 ve 2019-02 Çağrı Metinlerine aşağıdaki eklentilerden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

2019-01 ve 2019-02 Çağrı Sunumlarına aşağıdaki eklentilerden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Proje çağrısı için SON Başvuru Tarihi, 2 MAYIS 2019’dur. 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE