TÜBİTAK - NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Proje Çağrısı

TÜBİTAK - NRF (Güney Kore) İkili İşbirliği Proje Çağrısı yayınlanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Kimler Başvurabilir?

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

  • Eğitim ve araştırma hastaneleri,

  • Kamu kurum ve kuruluşları, 

  • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar 

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın

 

Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

 

Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

 

Destek Oranı: Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar %100 destek oranı ile desteklenecektir.

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında proje başvurusu için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2020

 

·  Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği verilecektir.

 

·  Maksimum proje süresi 24 ay olabilmektedir.

 

Projeler TÜBİTAK ve NRF tarafından kendi değerlendirme prosedürleri ile bağımsız olarak değerlendirilecektir. 

 

Bu çağrı kapsamında sadece iki tarafça kabul edilen teklifler değerlendirilecek ve toplam 7 proje finanse edilecektir.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE