TÜBİTAK- Yapay Zeka Konulu EUREKA Çağrısı Açıklandı

EUREKA Programı kapsamında faaliyet göstermekte olan EUREKA Kümelerinin (CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA 3 ve PENTA-EURIPIDES²) farklı odak alanları içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Yapay Zeka’nın geliştirilmesi, uyarlanması ve kullanılması konusunda çözümlere odaklanan kümeler-arası ortak çağrısı yayınladı.

 

Türkiye dâhil 15 ülkenin destek verdiği çağrı kapsamında katılımcıların, yapay zekâ alanında uygulamalı araştırma ve yenilik projesi önerileri sunması beklenmektedir. Ülkemizden bir firma aşağıdaki ülkelerden herhangi bir tanesinden en az bir ortakla çağrıya katılabilecektir.

 

Katılan Ülkeler:

 • Almanya

 • Avusturya

 • Belçika

 • Danimarka

 • Finlandiya

 • Güney Kore

 • Hollanda

 • İspanya

 • İsveç

 • Kanada

 • Lüksemburg

 • Macaristan

 • Malta

 • Portekiz

 

Olası Uygulama Alanları:

 • Tarım için Yapay Zeka

 • Dairesel Ekonomi için Yapay Zeka

 • İklim Müdahalesi için Yapay Zeka

 • Siber Güvenlik için Yapay Zeka

 • E-Sağlık için Yapay Zeka

 • Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Yapay Zeka

 • ICT ve uygulamalar için Yapay Zeka

 • Endüstri 4.0 için Yapay Zeka

 • Düşük Karbonlu Enerji için Yapay Zeka

 • Güvenlik için Yapay Zeka

 • Taşıma ve Akıllı Mobilite için Yapay Zeka

 • Akıllı Şehirler için Yapay Zeka

 • Yazılım İnovasyonu için Yapay Zeka

 • Akıllı Mühendislik için Yapay Zeka

 

ve daha fazlası bu çağrı için olası uygulama alanları olabilmektedir.

 

Teklifler öncelikli olarak Yapay Zeka teknolojilerini içermeli, hedeflenen uygulama alanları ile ilişkili olmalı ve teknolojisini en son teknolojinin ötesine taşımayı hedeflemelidir.  AI uygulamalarını sağlayan İletişim, Elektronik Bileşenler ve Sistemler ve Yazılımları hedefleyen yenilikçi projeler de çağrıda memnuniyetle karşılanmaktadır.

 

Bu çağrıda, Teknoloji Merkezi'nde ilerlemeleri sağlayacak ve ele alınan uygulama alanlarında ticari ve / veya toplumsal etki fırsatları doğuracak, temelleri yapay zekayla birlikte yenilikçi ekosistemler oluşturacak projeler arıyor.

 

Projenin amacı; her türden geniş çaplı yapay zeka uygulayıcıları topluluğu (Büyük İşletme, KOBİ'ler, Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları ve Üniversiteler) genelindeki ortakları, sonunda seçilen uygulama alanında yüksek etki gösterebilecek işbirlikçi ekipler halinde bir araya getirmektir.

 

Proje Teklifleri için Uygunluk Kriterleri:

 

 • Konsorsiyum farklı EUREKA katılımcı ülkelerinden en az iki şirket içermelidir. Araştırma enstitülerinin / üniversitelerin katılımı, her ülkenin finansman düzenlemelerine göre memnuniyetle karşılanmaktadır.

 • Proje ortakları, yeni bir ürün, endüstriyel proses Endüstri standardı veya hizmetinin geliştirilmesinde kazan-kazan / adil bir temelde işbirliği yapma istekliliklerini ifade etmelidir.

 • Ürün, süreç veya hizmet yenilikçi olmalı ve teknolojik risk içermelidir.

 • Proje, iyi dengelenmiş bir konsorsiyumda yer alan tüm ortaklara fayda sağlamalıdır. KOBİ'lerin tekliflere katılmaları açıkça teşvik edilmektedir.

 • Proje, katılımcılar arasındaki teknolojik işbirliğinden (yeni teknolojiler, standardizasyon, prototipleme, saha denemeleri, yeni veya iyileştirilmiş ürünler, artan bilgi, Ar-Ge altyapısına erişim vb.) belirgin bir avantaj ve katma değer üretmelidir.

 • Elde edilecek ekonomik ve toplumsal faydalar (uygun olan yerlerde) proje teklifinde vurgulanmalıdır.

 • Proje başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede proje ortakları arasında bir proje konsorsiyumu veya işbirliği anlaşması (PCA) imzalanmalıdır.

 

İşbirliğine dayalı endüstriyel araştırma ve inovasyon projesi yukarıdaki kriterlerle tutarlı olan herhangi bir kuruluş çağrıya başvurabilir ve fonlar daha sonra her bir finansman kurumu tarafından ulusal katılım prosedürlerine uygun olarak sağlanabilir. Bütçe mevcudiyetine tabidir.

 

Her katılımcı finansman kurumu, ulusal düzenlemelerine göre ek uygunluk kriterleri uygulayabilir. Başvuru sahiplerine, başvurularını yapmadan önce, proje fikirlerini tartışmak ve projeye katılımları için geçerli olacak ulusal uygunluk kriterlerini kontrol etmek için finansman kuruluşları ile irtibata geçmeleri önemle tavsiye edilir.

 

Diğer EUREKA ülkelerinden veya EUREKA dışındaki ülkelerden ortaklar da katılabilir, ancak bu ülkeler de finansman sağlamalıdır.  

 

 2-10 M Euro aralığında uygun maliyetli “orta büyüklükte” projeler beklenirken, bu aralığın dışındaki projeler de değerlendirmeye alınabilir. Proje ortaklarının, destek almak istedikleri ülkelerdeki Kamu Otoriteleri temsilcileri ile ayrıntılı uygunluk şartlarını anlamak için derinlemesine toplantılar yapmaları esastır. 

 

Muhtemel katılımcılara proje fikirlerine ortak bulma ya da sunulmuş proje fikirlerini inceleyip ortak olarak dahil olma imkanı sunan çevrimiçi bir aracılık uygulaması (Online Brokerage Tool) hizmete sunulmuştur. (https://eureka-clusters-ai.eu/brokerage-tool/)

 

Uluslararası başvuru aşaması 15 Haziran 2020’de sona erecek olan çağrının başvuru işlemleri çağrının resmi web sitesi üzerinden yürütülecektir. (https://eureka-clusters-ai.eu/) Uluslararası aşamada başarılı bulunan projeler ulusal başvurularını yapmaya davet edilecektir. Bu aşamada Türk katılımcılar TEYDEB’in 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri programına başvuru yapmaları istenecektir.

 

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri programı kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.  

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE