TÜBİTAK- M-ERA.NET 2 Projesi 2020 Çağrısı Açıklandı

M-ERA.NET 2 projesi 2020 çağrısının hedefi; ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.

 

Projenin İlgili Olduğu Alanlar:

 • Malzeme Mühendisliği ve Malzeme İşleme Konularında Modelleme Çalışmaları

 • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler

 • Yüksek Performanslı Kompozitler 

 • Fonksiyonel Malzemeler 

 • Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler

 • Eklemeli İmalat için Malzemeler

 

23 ülkeden 29 fon ajansı, 20 milyon € 'dan fazla ulusal / bölgesel fondan oluşan toplam bütçeye katılıyor.

 

Amaç, düşük karbonlu enerji teknolojileri ve ilgili üretim teknolojileri için malzemeler de dahil olmak üzere, malzeme araştırma ve inovasyonuna yönelik iddialı ulusötesi RTD projelerine fon sağlamaktır. M-ERA.NET, mümkün olan durumlarda enerji ile ilgili uygulamalara malzeme Ar-Ge'nin katkısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Ön Teklif-Son Tarih: 16 Haziran 2020  

 

2 aşamada gerçekleşecek olan başvurulardan TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvuru son tarihi 24.06.2020

 

M-ERA.NET projesinin 2020 yılı çağrısında, proje ortağı olarak TÜBİTAK ile birlikte toplam 28 kurum/kuruluş yer almaktadır. 2020 Çağrısına katılan en az 2 farklı ülkeden (en az 1 Avrupa veya ilişkili ülke) en az 3 ortak (tümünün çağrıya katılan fon kuruluşlarından finansal destek talep etmesi gerekmektedir) olması gerekmektedir. Finansman istemeyen ortaklar ise 2 farklı ülkeden en az 3 ortağın konsorsiyumuna ek olarak katılabilir.

 

Katılan Ülkeler:

Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanmaktadır. Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenecektir.

 

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları

 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar

 

Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.  

 

Proje Süresi: En fazla 36 ay

 

Proje Bütçesi Üst Sınırları: Talep edilen destek miktarı, proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç 2.000.000 TL’yi, yürütücü kuruluş başına;

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000 TL’yi geçmemelidir.

• Özel kuruluşlar için kurum hissesi hariç 2.000.000 TL’yi geçmemelidir. Ulusal proje başvurusuyla sunulan bütçe formlarında PTİ ve Kurum Hissesi bütçeye dâhil olmayıp ayrıca TÜBİTAK tarafından hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir. Fakat uluslararası proje başvurularında bütçe formları doldurulurken; projede yer alan yürütücü kuruluş başına PTİ ve Kurum hissesi için sırasıyla maksimum değerler olan 144.000 TL ve 180.000 TL bütçeye eklenmelidir.

 

 

Destek Oranı:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Özel kuruluşlarda;

a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı

b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i

olacak şekilde destek oranı uygulanır.

 

Çağrı Takvimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal başvuruların yapılacağı https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yayımlanan başvuru kurallarının başvuru öncesinde detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olabilir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE