İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Açıklandı

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair hususları belirlemektir.

 İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişilerin;

- Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,

- Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları

  desteklenir.

 
Bölge işleticilerinin;  

- Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50'sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında

desteklenir.

 

Destekten yararlanacak olan kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile belirlenmekte olup bakanlığın görüşü alınır.

Gerçek veya tüzel kişiler yukarıda bahsi geçen destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5'er yıl süresince yararlandırılacaktır.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE