Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Açıklandı

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri kapsamında E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

 

 Bu kapsamda;

  1. E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK

  2. SANAL FUARLARA KATILIM

başlıkları bulunmakta olup desteklenme oranları ve detayları aşağıdaki gibidir:

 

1. E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

 

- Bakanlıkça belirlenen e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL'ye kadar desteklenir. Bu tutar her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. 

- Şirketler, desteklenen en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilir.

- E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

 

2. Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi:

 

Sanal Fuar, dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarları ifade eder.

 

Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

 

İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir;

a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE