IRA-SME 26. Çağrısı Açıklandı

IRA-SME ağının 26. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Brezilya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.

 

Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ iş birliği projeleri desteklenebilecektir.

1071 programı Ar-Ge ve Yenilik projeleri çağrıları kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projeler desteklenmektedir: 

•Yeni ürün üretilmesi 

•Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 

•Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 

•Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi  

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca en fazla 2.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecektir.

 

Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.

 

Destek Oranı, Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırı:

 

 • Proje başına en fazla 2.000.000 TL (Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç) bütçe ayrılmıştır.

 • Yüksek öğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri %100 destek oranı ile desteklenecektir.

 • Özel kuruluşlarda; 

  • Büyük Ölçekli Kuruluşların %60’ı,

  • KOBİ'lerin bütçesinin %75'i, olacak şekilde destek oranı uygulanır.

 • Proje süresi: 12 – 36 Ay

 

Desteklenen Gider Kalemleri:

a) Personel giderleri 

b) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

d) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.

e) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

 Son Başvuru Tarihi: 30.09.2020  

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE