TÜBİTAK 1501 ve 1507 Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı Açıklanmıştır

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 

Çağrı kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan teknoloji alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

 

 • Proje önerilerinin (1501) aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

  • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması,

  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi,

  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi,

  • Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,

  • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi.

 

NOT: Ticarileşme performansı ek puanının değerlendirme sürecinde ağırlığı yüksek olacaktır. Başvurusu yapılan proje önerisinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi önem arz etmektedir.

 

 • Proje önerilerinin (1507) aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

  • Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması,

  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi,

  • İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi,

  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1501 kodlu "Sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve TÜBİTAK 1507 kodlu "KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir. 

Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup, %75 olarak belirlenmiştir.

1507 projelerin toplam bütçesi 600.000 TL ile sınırlandırılmış olup proje destek süresi en fazla 18 aydır.

 

1501 projelerin toplam bütçesi için bir sınır bulunmamakta olup proje destek süresi en fazla 36 aydır.

 

 Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi : 28.08.2020

 Son Başvuru Tarihi: 15.09.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE