MARTERA (Maritime and Marine Technologies for a new Era) projesi, Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa Birliği bünyesinde deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olan Mavi Büyüme (Blue Growth) kapsamında, deniz ve denizcilik alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmektir.

Denizcilik alanında Avrupa araştırma ve inovasyon gündeminin gerçekleştirilmesi, su üstü taşımacılığı, açık deniz faaliyetleri, deniz kaynaklarının yönetimi, deniz güvenliği, biyoteknoloji, desilinasyon, açık deniz petrol ve doğalgaz faaliyetleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanların tamamında geniş ve sistematik bir iş birliği gerektirmektedir. Bu alanlardaki araştırma ve yenilik faaliyetleri ulusal düzeyde ya da tek bir sektörde ele alınamayacak kadar kapsamlı olduğundan MARTERA projesi 2020 yılı çağrısında sektörlere odaklanmaktansa, teknoloji alanlarına odaklanılması tercih edilmiştir.

Desteklenecek olan öncelikli teknoloji alanları aşağıdaki gibidir;

  • Çevreye duyarlı denizcilik teknolojileri,

  • Gemiler ve deniz yapıları için yenilikçi konseptler,

  • Sensör, otomasyon ve takip teknolojileri,

  • İleri imalat,

  • Güvenlik.

 

MARTERA projesi kapsamında Belçika, Belarus, Fransa, Almanya, Malta, Norveç, Polonya, Romanya, İspanya, Güney Afrika ve Türkiye için 2020 yılı çağrısı başlatılmıştır. Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar, “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde 750.000 € bütçe ile desteklenecektir.

.

Özel kuruluşlarda destek oranı,

- Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı

- KOBİ'lerin bütçesinin %75'i

olacak şekilde uygulanır.

 

Ön başvuru için son tarih 27 Mart 2020, tam teklif sunumu için son tarih 4 Eylül 2020’dir.

 

Proje süresi en fazla 36 ay olarak seçilebilir.

 

MARTERA, başvuru sahiplerine tam gizlilik sağlamaktadır, yani teklifler yalnızca ulusal / bölgesel fon kuruluşları ve teklifin değerlendirilmesinden sorumlu uzmanlar tarafından okunacaktır. Değerlendirme için atanan uzmanlar bir gizlilik sözleşmesi imzalayacak ve herhangi bir çıkar çatışması bildirmeleri istenecektir. Teklifler MARTERA Çağrı Ofisi tarafından ele alınacaktır. İşlemin sonunda yalnızca seçilen projelerin yayınlanabilir bilgileri yayınlanacaktır.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE