AKADEMİK PROGRAMLAR

 

1000: ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POTANSİYELİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KAPSAMI:

Programın amacı, belirlenen çağrı başlıkları kapsamında üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin arttırılmasına yönelik projelerin desteklenmesidir. Üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinin arttırılmasına yönelik çıkılacak çağrı başlıklarını TÜBİTAK Başkanlığı belirlemektedir. Şu anda açık bir çağrı bulunmamaktadır.

PROJE SÜRESİ:

Proje süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Proje süresi 36 ayı geçemez.

PROJE BÜTÇESİ:

Proje bütçesinin üst limiti ve bütçe ile ilgili diğer hususlar çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı, seyahat bütçesi proje bütçesine dahil edilmektedir.

PROJE DESTEK BÜTÇESİ:

ARDEB 1000 programı kapsamında desteklenecek projelere verilecek destek miktarı üst limiti her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Proje önerilerinin değerlendirme yöntemi çağrı özelinde TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Başkanlık tarafından belirlenen değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından duyurulmaktadır.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

Desteklenmesine Başkanlık tarafından karar verilen projeler için projenin yürütüleceği üniversite ve proje yürütücüsü ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesi imzalanır. Projenin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği ve sözleşmede belirtilen tarihlere uyulup uyulmadığı proje yürütücüsü tarafından hazırlanacak olan gelişme raporları ile izlenmektedir. Gerekli görülmesi durumunda TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali olarak değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen kişiler proje izleyicisi olabilmektedir. Projenin bitiminde ise sonuç raporu sunulmakta ve bu rapor izleyiciler tarafından değerlendirilmektedir.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE