AKADEMİK PROGRAMLAR

1002: HIZLI DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KAPSAMI:

Programın amacı, üniversiteler, araştırma hastaneleri veya araştırma enstitülerince yürütülecek acil, kısa süreli ve küçük bütçeli araştırma projelerinin ve yürütülmekte olup herhangi bir nedenle durma aşamasına gelmiş olan araştırmalara destek verilerek söz konusu darboğazların giderilmesinin desteklenmesidir. Bu program, üniversiteler, araştırma hastaneleri veya araştırma enstitülerince yürütülecek araştırma projelerini kapsar. İhtiyaç doğrultusunda proje başvuruları, 1 yıl içerisinde birden fazla ve yıl boyunca her zaman yapılabilmektedir.

 

PROJE SÜRESİ:

Proje süresi en fazla 12 ay olabilmektedir.

PROJE BÜTÇESİ:

Bu program çerçevesinde bir projeye verilebilecek en fazla destek miktarı, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından gelişen koşul ve ihtiyaçlara göre her yıl belirlenir. Cihaz ve ekipman için gerekli yedek parça, küçük cihazlar, yazılım dahil sarf malzemesi, cihaz ve ekipmanı işler durumda tutmak için gerekli bakım ve onarım masrafları ve yapılması zorunlu olan alan çalışması seyahat giderleri proje bütçesine dahil edilebilmektedir.

 

PROJE DESTEK BÜTÇESİ:

2019 yılı için hızlı destek projeleri destek üst limiti yıllık 45.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçeye burslar dahil olup PTİ ve kurum hissesi dahil değildir. Dönemsel olarak çağrılara göre destek üst limiti belirlenmektedir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Proje önerileri; önem ve özgün değer, amaç ve hedefler, yöntem, proje yönetimi ve yaygın etki kriterlerinde bilimsel olarak değerlendirilir. Esas alınan kriterler, iyi, geliştirilebilir ve yetersiz olarak bilimsel değerlendirme formuna göre puanlandıktan sonra uygun bulunan projelerin bu puanlama sistemine göre desteklenmesine karar verilir.

 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

Proje sözleşmesinde belirtilen tarihte gelişme raporu verilir. Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki ay içinde, projenin bilimsel ve teknik gelişimleri ile sonuçlarını kapsayan sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan formata uygun olarak ilgili Araştırma Grubuna iletilir. Gelişme raporu ve sonuç raporu Grup Yürütme Komitesi tarafından projede öngörülen amaç doğrultusunda değerlendirilir ve raporların kabul edilmesi halinde Araştırma Grubunun önerisi üzerine proje kapsamında alınmış cihazlar Bilim Kurulu kararıyla başvurunun yapılmış olduğu üniversitenin kullanımına bırakılır.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE