SANAYİ AR-GE VE YENİLİK DESTEKLERİ (SADE)

 

Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri, tematik ve genel çağrılar olarak iki başlık altında proje başvurularını alacaktır.

 

 • Genel SADE

 • Tematik SADE

 

Genel SADE, sektör ve konu ayrımı olmadan, Ar-Ge ve yenilik projeleri ile başvurulabilecek çağrıları kapsamaktadır. Şu an açık çağrı bulunmamaktadır.

 

Tematik SADE ise özel bir alanda, somut bir hedefe odaklanmış çağrıları kapsamaktadır. Şu an açık çağrı bulunmamaktadır.

 

BAŞVURU SÜRECİ: 

 • Destek oranı: KOBİ’ler için %75 ve Büyük işletmeler için %60’dır. Çağrıda oranı belirtilmek üzere en fazla onaylanan bütçenin %20’sine kadar genel gider desteği verilebilmektedir.

 • Proje Bütçesi: Her çağrı başlığı için ayrı tanımlanır.

 • Proje Süresi: Her çağrı başlığı için ayrı tanımlanır.

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir.

 • Destek kapsamı, sınırlamalar, ortaklık ve işbirliği yapıları her çağrı için ayrı ayrı Çağrı Bilgi Dokümanlarında tanımlanır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri, Çağrı Paneli Değerlendirmesi ve Grup Yürütme Kurulu Değerlendirmesinden geçer.

Projeler;

a) Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği

b) Projenin Yapılabilirliği

c) Projenin Etkisi

ana boyutları çerçevesinde incelenir.

 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ: 

 • Projelerde çağrıda belirtilen periyotlarda dönem raporları ile izleme gerçekleştirilir. Dönem raporu ve projenin son döneminde hazırlanan sonuç raporu, dönem bitiş tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar sunulur.

 • Onaylanan projelerin raporlama takvimi destek karar yazısı ile iletilir ve bu rapor takvimi çerçevesinde her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

 • Onaylanan proje bütçesinin %25’ini geçmemek kaydıyla ve proje çağrısında belirtilmek üzere Teminat Mektubu karşılığında ön ödeme yapılabilir.  

 • Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

 • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne

 • KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

 • Ticaret Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında teşvik başvurusu yapılabilir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE