SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

 

Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.​

BAŞVURU SÜRECİ:

  • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.

  • Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur.

Destek oranı: Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.)

Çağrı Bütçesi: 30.000.000 TL

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL

Proje Süresi: 48 Ay (1. Aşama: Ürün/süreç geliştirme-24 Ay, 2. Aşama: Ticarileşme-24 Ay)

Personel Giderleri, Seyahat Giderleri, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Alet teçhizat Giderleri, Malzeme ve Sarf Giderleri desteklenir. Ticarileşme aşaması ve Müşteri Kuruluşa ait giderler desteklenmez. Ön ödeme yapılmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer.

 

Projeler 3 boyutta değerlendirilir.

  • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

  • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

  • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği​

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ: 

Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları dönem bitişini takip eden ikinci ayın sonuna kadar düzenlenir.

Projenin Ürün/süreç geliştirme aşamasının son döneminde, Dönem Raporuna ilave olarak Proje Sonuç Raporu ve Ticarileşme Planı da sunulur. ​

Müşteri Kuruluş, ticarileşme aşamasının izlenmesi sürecinde, Dönem Raporu göndermeye devam eder. Ticarileşme aşamasındaki Dönem Raporu, Ürün/süreç geliştirme aşamasındakinden farklı olup yalnızca Ticarileşme Raporunu içerir.

Çağrı Açılış Tarihi: 14.05.2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 17.08.2020 (Saat 17:00)

Başvuruların Alınması: 15.06.2020 – 31.08.2020 (Saat 17:00)

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE