ERA-NET

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında kullanılacak bir uygulama aracı olarak tasarlanan ERA-NET ile Programa üye ülkelerde Kamu-Kamu işbirliklerini destekleyerek, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

ERA-NET Cofund aracı projelerinde tipik bir Ufuk 2020 Programı çağrı ve destek süreci izlenir. Programa üye ülkelerin öncelikleri ve Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı strateji dokümanları göz önüne alınarak Ufuk 2020 Programı çalışma programlarında yayımlanan ERA-NET Cofund Aracı konularına, Programa üye ülkelerdeki ulusal fonlama kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları konsorsiyumlar tarafından projeler sunulur. Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler kapsamında ERA-NET Cofund ortak çağrısına çıkılır.  Ortak çağrıya, ERA-NET Cofund proje konsorsiyumunda yer alan en az üç ülkenin paydaşlarının bir araya gelerek çağrı sekretaryasına proje sunmaları beklenmektedir.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Sosyal Simge
  • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE