2244 - SANAYİ DOKTORA PROGRAMI (BİDEB)

 

 • Özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği

 • Yurt içinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabilecektir.

 

İşbirliği Modelleri:

 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

 2. Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

 

Sanayi Doktora Programı ile;

 1. Doktora öğrencilerine burs,

 2. Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,

 3. Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği,

sağlanır.

 

Doktora Öğrencilerine Burs

 1. Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi; tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır.

 2. Proje kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.

 3. Proje süresi burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 96 aydır.

Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.

 

İstihdam Desteği

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir.

 • İstihdam desteği için toplam destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; rekabet öncesi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by Feride ASLAN