KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 

 

PROGRAMIN AMACI

 • Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek,

 • Başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek,

 • Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliğini arttırmak ve

 • Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

 

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULLARI

 • Geleneksel Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.

 • İleri Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve Başkanlık tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir.

 • Girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az %50 (elli) ve üzeri olmalıdır.

 • Program başvuru tarihi itibari ile son 1 (bir) yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

 • Girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.

 • Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programının sadece birinden faydalanabilir.

 • Programın süresi Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır.

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak amacıyla; Kurum/kuruluşlarla işbirliği ile ve/veya KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlerdir.

NOT: Yeni Girişimci Programına başvuru yapılabilmesi için ilgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması ve işletme kuruluş tarihinin ilgili eğitimin katılım belgesinin son geçerlilik tarihinden önce olması gerekir.

 

1-    Geleneksel Girişimci Programı

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

1-    İleri Girişimci Programı

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. (İlgili tablo ektedir)

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İŞ PLANI ÖDÜLÜ

-       Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde ayrı bir ders olarak girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili yükseköğretim kurumu işbirliği ile ödüllü yarışmalar düzenlenir.

-       Yarışmalarda iş planları ilk üç dereceye girenlere, işletmelerini kurmuş olmaları şartı ile ödül verilir.

 • En başarılı iş planı için verilecek ödül 25.000 TL

 • İkinci için 20.000 TL

 • Üçüncü için 15.000 TL

 

KOSGEB tarafından düzenlenen veya KOSGEB tarafından uygun bulunması kaydıyla yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen ödüllü/ödülsüz yarışmalar sonucunda sundukları; iş fikirleri, iş modelleri, iş planları, ilk üç dereceye girmiş olan yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri/mevcut işletmeleri ile başvurmaları kaydı ile 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE