KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEKLERİ

BAŞVURU SÜRECİ:

 • Türkiye’de kurulu 26 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Ajansı tarafından farklı dönemlerde açıklanan çağrılara uygun projeler desteklenir.

 • Destek oranı ortalama: % 50 (Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.)

 • Proje Bütçesi: Yayınlanan çağrı kapsamında tanımlanır.

 • Proje Süresi: Yayınlanan çağrı kapsamında tanımlanır.

 • Proje koordinatörü ve teknik personel, yolculuk ve gündelik giderleri, makine, ekipman, hizmet alımı, sarf malzemeleri, küçük ölçekli yapım işleri giderleri desteklenir.

 • Destek kapsamı, sınırlamalar, ortaklık ve işbirliği yapıları her çağrı için ayrı ayrı çağrı kapsamında tanımlanır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 • Projeler; Ön İnceleme, Teknik ve Mali Değerlendirme (Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.), gerekli durumlarda yerinde inceleme yapılması süreçlerinden geçer.

 • Projeler;

  • İlgililik (Çağrı kapsamında belirlenen öncelikli faaliyet konularına uygunluk)

  • Yöntem ve Sürdürülebilirlik

  • Bütçe ve Maliyet Etkinliği

          çerçevesinde değerlendirilir.

 • Geçer puan alan projeler, puan sırasına göre sıralanır ve en yüksek puan alan projeden başlayarak çağrı bütçesine sığacak kadar proje desteklenir.

 

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

 • Onaylanan projelerde, proje için açılan özel hesaba Kalkınma Ajansı tarafından proje bütçesinin %20’si doğrudan aktarılır.

 • Proje uygulama süreci içerisinde ikinci ödemenin alınabilmesi için bir ara rapor hazırlanır.

 • Toplam proje bütçesinin %40’ına denk gelen tutarın harcanması ve ajansa ara rapor ile sunulmasını takiben Kalkınma Ajansı tarafından proje bütçesinin %20’si daha proje hesabına aktarılır.

 • Projenin tamamlanmasını takip eden 1 ay içerisinde nihai rapor hazırlanarak ajansa sunulur.

 • Kalan proje bütçesi nihai raporun onaylanmasını takiben proje hesabına aktarılır.

 • Projenin tamamlanmasından 3 ay sonra Proje Sonrası Değerlendirme Raporu ajansa sunulur.

 • Proje uygulama süresince 20.000 TL’yi aşan kalemlerin alımı açık ihale usulü ile yapılmaktadır.

 • Proje kapsamında temin edilen makine, teçhizat, ekipman ve malzemeler projenin tamamlanmasını takip eden 3 yıl boyunca satılamaz ve devredilemez.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by Feride ASLAN