PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

1- YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

 • Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

 • Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri

 • Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir.

 • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 • Şirketlerin destek başvurularını şirket çalışanının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde yapılması gerekir.

2- RAPOR, YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ

 • Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.

 • Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği

 • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

 • Başvuru için ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapmaları gerekir.

3- SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

 • Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

1) Tercümanlık gideri.

2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.

3) Fuar katılımına ilişkin giderler.

4) Görsel ve yazılı tanıtım giderleri.

5) Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

 • Başvuru için faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapmaları gerekir.

4- E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

 • E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için % 80 oranında desteklenir.

 • Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.

 • İşbirliği kuruluşları, destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.

 • Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenir.

 • Başvuru için ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yapmaları gerekir.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği kapsamında tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

2018-2019 Dönemi Hedef Ülkeler:

 • Almanya

 • Amerika Birleşik Devletleri

 • Çin Halk Cumhuriyeti

 • Etiyopya

 • Güney Kore

 • Hindistan

 • Irak

 • İran

 • Japonya

 • Katar

 • Kenya

 • Meksika

 • Romanya

 • Rusya

 • Ukrayna

2018-2019 Dönemi Öncelikli Ülkeler:

 • Azerbaycan

 • Bangladeş

 • Birleşik Arap Emirlikleri

 • Brezilya

 • Bulgaristan

 • Cezayir

 • Endonezya

 • Fas

 • Fildişi Sahili

 • Fransa

 • Gana

 • G. Afrika C.

 • Gürcistan

 • İngiltere

 • Kanada

 • Kazakistan

 • Kuveyt

 • Malezya

 • Mısır

 • Nijerya

 • Özbekistan

 • Pakistan

 • Polonya

 • Senegal

 • Singapur

 • Suudi Arabistan

 • Şili

 • Tanzanya

 • Türkmenistan

 • Umman

 • Ürdün

 • Vietnam

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE