PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

 

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler faydalanabilmektedir.

 

Şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.

 

1. Desteklenen Gider Kalemleri:

Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri

 • Belgelendirme tetkik giderleri

 • İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

 • Test/analiz raporu giderleri

 • Zorunlu Kayıt Ücretleri

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gider kalemleri dışındaki kalemler ile aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

 • Yol masrafları

 • Gözetim bedeli

 • Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

 

Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar aşağıdaki “EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi’”nde Bakanlıkça belirlenir.

EK 5- Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi’ne belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri İBGS'lere yapılır.

2. Destek Kapsamı:

 •  Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları Pazara Giriş Belgeleri desteklenir.

 

 • Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara girişte avantaj sağlaması halinde desteklenebilir.

 • Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir.

 

 • Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE