TEKNOPAZAR – TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU SÜRECİ

 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış,

 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/ prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,

 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi almış teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler başvurabilir.

PROGRAMIN SÜRESİ, DESTEK ORANI VE ÜST LİMİTLERİ

 

Desteklenen Giderler:

 • Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri,

 • Fuarlara katılım,

 • Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,

 • Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,

 • Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,

 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı ve Destek Üst Limitleri:

 • Destek üst limiti 150.000 TL olup, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL’ye kadar, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

 • Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 olarak uygulanır.

 • Program süresi Taahhütnamenin kayda alındığı tarihten itibaren 12 aydır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Uygulama Birimi tarafından başvuru değerlendirilir. Değerlendirme sonucu firmaya bildirilir.

 

İZLEME SÜRECİ

 • Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır.

 • İşletme, Program başlangıç tarihinden itibaren 6 aylık dönemler halinde veya 1 yılın sonunda ödeme talebinde bulunur.

 • Programın tamamlanmasından 12 ay sonra, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı İşletme İzleme Formu ile bir kez izleme yapılır.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Sosyal Simge
 • Google+ Social Icon

Copyright © 2017 Hedef Arge Danışmanlık 

Designed by HEDEF ARGE