PRIMA 2021 YILI SECTION 2 KAPSAMINDA BİRİNCİ AŞAMA ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR!

18.03.2021

PRIMA 2021 SECTION 2 (BÖLÜM 2) PROGRAMI 

Bünyesinde 3 ayrı proje bulunmakta olan PRIMA Bölüm 2, TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir. Multi-projeli bu çağrı için toplam 35,54 milyon Euro finanse edilmiştir. Açılan çağrı kapsamında temalar aşağıdaki gibidir.

Tema 1: Su Yönetimi

Uyarlanabilir su yönetimiyle Akdeniz su kıtlığının azaltılması.

Tema 2: Tarım Sistemleri

Ekosistem hizmetlerini ve biyolojik çeşitliliği artırmak, küçük tarım sistemlerini iklim değişikliğine adapte etmek ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için agroekolojik uygulamalara dayalı saha uygulamalarının geliştirilmesi.

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Uyarlanmış teknolojileri, akıllı tarım-gıda tedarik zincirini ve kriz yönetimi araçlarını kullanarak küçük ölçekli çiftliklerin küresel zorluklara ve COVID benzeri krizlere karşı dirençlerini artırmak.

ÇAĞRI TAKVİMİ:

Uluslararası Başvuru

    1.Aşama Çağrı Başlangıcı (PRIMA): 05/03/2021

    1.Aşama Son Başvuru (PRIMA): 21/04/2021

Ulusal Başvuru

1.Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 28/04/2021, saat 17.00

İkinci aşama ulusal başvurular ise, yalnızca uluslararası başvurularını tamamlayarak PRIMA tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki ekiplerden alınacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

PRIMA KONSORSİYUM YAPISI:

PRIMA katılımcı ülkeleri; Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Tunus ve Türkiye olduğunu hatırlatalım.

PRIMA Girişimi kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkenin araştırmacılarından oluşması şartı bulunmaktadır. Bu ülkeler;

 1. AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesi: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya
 2. PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas*, Lübnan*, Mısır*
 3. Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.

PROJE SÜRESİ VE PROJE BÜTÇESİ ÜST SINIRLARI:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

PRIMA’ya sunulan uluslararası proje önerisinde Türkiye’den yer alan ekip/ekiplerin tümü projede ortak olarak yer aldığı takdirde, TÜBİTAK’tan talep edilen bütçe,

Proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç 1.000.000 TL’yi

Yürütücü kuruluş başına;

 • Kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000 TL’yi,
 • Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi geçemez.

PRIMA’ya sunulan uluslararası proje önerisinde Türkiye’den yer alan ekip/ekiplerden birisi projede koordinatör* olarak yer aldığı takdirde, TÜBİTAK’tan talep edilen bütçe,

Proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç 1.500.000 TL’yi

Yürütücü kuruluş başına;

 • Kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 1.000.000 TL’yi,
 • Özel kuruluşlar için 1.500.000 TL’yi geçemez.

 *İlgili projede, Türkiye’den yalnızca bir kuruluş koordinatör olarak yer alabilir veya bir kuruluş koordinatör olarak, diğer kuruluş/kuruluşlar ortak olarak yer alabilirler. Belirtilen bütçe üst sınırları, bu durumlarda uygulanacaktır.

DESTEK ORANI:

Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60,

KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Çağrı hakkında daha detaylı bilgiye bu adresten ulaşılabilirsiniz.

PRIMA HAKKINDA

PRIMA Programı, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma'nın 185. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen, 2018 yılından başlayarak 10 yıl sürecek olan çok ortaklı uluslararası araştırma destek programıdır. İlgi program çerçevesinde su, gıda, tarım, tarım-gıda değer zinciri konularında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projeleri desteklenecek olup, bu kapsamda açılan uluslararası proje çağrılarına Akdeniz’in kuzeyinde ve güneyinde yer alan birçok ülkenin katılımı söz konusudur.

PRIMA katılımcısı 19 ülkeden Programa 10 yıl boyunca toplamda 274 Milyon Avro fon taahhüdünde bulunulmuştur. Programa ayrıca, Ufuk2020 Programı'ndan da toplamda 220 Milyon Avro fon tahsis edilmiştir.

PRIMA katılımcı ülkeleri; Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Tunus ve Türkiye’dir.

PRIMA Programı kapsamında desteklenen uluslararası projeler 2 Bölüme (Section)* ayrılmaktadır:

 • Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler
 • Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

*Bölüm 1 ve Bölüm 2, Programın içeriğindeki bölümleri ifade eder. Başvuru aşamasındaki birinci ve ikinci aşamalar ile karıştırılmamalıdır.

 

Program hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.