EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 Yılları İlk Çağrısı Açılmıştır!

31.03.2021

EIT KENTSEL ULAŞIM HAKKINDA GENEL BİLGİ

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) girişimi olup 15 ülkeden 48 ortaktan oluşan bir konsorsiyum yapısına sahiptir.  

EIT Kentsel ulaşımın beş stratejik hedefi bulunmaktadır.

  1. Hayat kalitesini artırmak için ulaşımı yeniden şekillendirerek şehir içi alanların değerini artırmak: Vatandaşların katılımında, hareketliliğin geliştirilerek yaşanabilir kentsel alanlar yaratmak; gerçek ulaşım ihtiyaçlarına cevap vermek ve yenilikçi çözümleri keşfetmek için birliktelik oluşturmak
  2. Eğitim ve öğretim yoluyla inovasyona teşvik etmek: Sektörler arası, uluslararası, girişimci ve disiplinlerarası olan yaşam boyu öğrenme eğitim ve öğretim programları oluşturmak
  3. Kullanıcı merkezli ulaşım hizmetlerini ve ürünlerini entegre etmek: Yeni ve veri odaklı ulaşım hizmetlerinin ve ürünlerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hızlandırırken entegrasyonlarını da sağlamak
  4. Pazar fırsatlarını hızlandırarak Avrupa şehir içi ulaşım iş sektörünün rekabet gücünü artırmak: Yeni iş fikirleri, modelleri ve paydaşlarını hızlandırmak için girişimcilik ekosistemini hedeflemek ve teşvik etmek
  5. Regülasyonların düzenlemesi ve paydaş katılımının sağlanması yoluyla pazarı ve davranış değişimini teşvik etmek: Şehirlerde inovasyonun önündeki engelleri kaldıran ve herkes için uygun bir çerçeve oluşturan regülasyonlar için aktif bir yaklaşım sağlamak ve teşvik etmek.

 

EIT KENTSEL ULAŞIM 2022-2024 YILLARI İŞ PLANI İLK ÇAĞRISI

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 yılları iş planı çağrıları 19 Mart 2021’de açılmış olup odaklanılan tematik alanlar aşağıdaki gibidir:

- Akademi (Academy):

Akademi çağrıları kapsamında yaşanılabilir kentsel alanlar için mobilite çözümlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır. “Master School” ve “Competence Hub’’ alt konu başlıklarını içermektedir.

2 ülkeden en az 2 ortak şartı bulunmaktadır.

- İş Geliştirme (Business Creation):

İş Geliştirme çağrıları kapsamında start-up’ların ve KOBİ’lerin farklı aşamalardaki ihtiyaçlarının karşılanması amaçlamaktadır. Start-uplar için “Acceleration” ve Kobiler için “SME Hub” alt konu başlıklarını içermektedir.

İnovasyon (Innovation):

İnovasyon çağrıları kapsamında aktif mobilite, sürdürülebilir şehir içi lojistik, geleceğin mobilitesi, mobilite ve enerji alt alanlarında projelerin sunulması beklenmektedir. İnovasyon Programı, 12-, 18 veya 24 ay süreli projelere destek vermeyi planlamaktadır.

- Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement):

Vatandaşların şehirdeki yenilikçi model, araç ve süreçlerin test ve uygulamaların dizayn ve tanımlama süreçlerine dahil olmasına veya en az iki farklı İnovasyon Merkezi (Innovation Hub)’dan iki farklı şehirde farkındalık yaratma faaliyetlerine yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

- Bölgesel Yenlik Programı (RIS-Regional Innovation Scheme):

RIS Inovasyon ikiz programları olarak adlandırılan özel bir projedir. Dört inovasyon odak alanına ilişkin aktif mobilite, sürdürülebilir şehir içi lojistik, geleceğin mobilitesi, mobilite ve enerji inovasyon projeleri ile aynı konu üzerinde çalışan RSI paydaşları ikiz projelere sahip olabilir.  Buna ek olarak spesifik  kentsel sorunlara odaklanan, İş Geliştirme ve Eğitim alanlarına bağlı proje tekliflerine açıktır

- Kamusal Alan (Public Realm):

Kamusal alan çağrısı kapsamında sokakların ve kamusal alanların iyileştirerek sosyal inovasyonun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

MAP

ÇAĞRI TAKVİMİ

PLAZA sistemine kayıt olarak başvuruların sunulması beklenmektedir.

18 Mayıs 2021 saat 23:59 (Central European Time): Başvurular için son tarihtir.

(CET: Türkiye saatine göre 60 dakika geridedir.)

2021 Mayıs sonu: Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü

Haziran 2021: Tekliflerin değerlendirilmesi

2021 Temmuz başı: Sonuçların bildirilmesi

Çağrılara yönelik olarak https://eit-urban-mobility-matchmaking.b2match.io/ adresinde profil oluşturarak 23 Mart 2021-25 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek proje fikri sunma etkinliklerine katılım sağlayabilir ve birlikte proje geliştirmek üzere eşleştirme faaliyetlerinde bulunabilirsiniz.

DESTEK ÜST LİMİTLERİ:

-İŞ GELİŞTİRME : 2.100.000 €

  • SME Hub Programme : 250.000 – 350.000 € EUR

-INOVASYON : 7.700.000 €

  • AKTİF MOBİLİTE: 1.400.000 €
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR İÇİ LOJİSTİK: 1.900.000 €
  • GELECEĞİN MOOBİLİTESİ: 2.700.000 €
  • MOBİLİTE VE ENERJİ: 1.900.000 €

-BÖLGESEL YENİLİK( RIS) : 1.900.000 €

 

EIT Urban Mobility çağrı sitesine erişim için tıklayınız.

 

Proje hakkında detaylı bilgi edinmek için info@hedefarge.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Proje başvuru çalışmalarınız için sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız.