Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve TGB Çalışma Süreleri Hakkında Değişiklikler Açıklanmıştır!

31.08.2021

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece 5746 sayılı ve 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine imkân tanınmıştı.

Gelinen aşamada; COVİD19 sebebiyle uzaktan çalışma süresinin, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin  Eylül 2021 döneminde %50'sini aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

Bunun dışında 5746 Sayılı ve 4691 Sayılı Kanunlara ait yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.